INSCHRIJVING 2024-2025

MUSICAL

VOORBEREIDEND JAAR

Kandidaten die willen starten in het  Voorbereidend jaar Musical leggen allemaal een proef af.   Behaal je op de proef een positief resultaat, dan kan je je inschrijven.  Lees hieronder de volledige uitleg.

Deze studierichting bieden we enkel in campus Ieperman aan.


De richting Musical organiseert toelatingsproeven.  Om toegelaten te worden, moet je slagen voor de proef. Elke kandidaat registreert zich online.

Waar en wanneer?

Belangrijk: Registreren voor de proef kan t.e.m.  23 augustus  2024.  

Registratie

Vul beide documenten in:

Na de registratie:

Waaruit bestaat de proef?

Op onderstaande links vind je alle nodige informatie.

Toelatingsproeven Musical

Wat breng je mee?

Wat na de proef?

De coördinator brengt je vlak na de proef op de hoogte van je resultaat.  

Belangrijk: Slagen voor de proef betekent niet automatisch dat je een plaats hebt in de gewenste klas.  Hoe je wel een plaats kan bemachtigen, lees je hieronder bij "Inschrijving".


Op donderdag 29 augustus vanaf 9:00 uur kan je op school komen inschrijven.  De vrije plaatsen worden opgevuld in volgorde van aankomst.

De inschrijving is pas definitief als aan alle toelatingsvoorwaarden is voldaan en als alle inschrijvingsdocumenten zijn ondertekend.

Enkel ouders of andere leerlingenverantwoordelijken mogen de documenten ondertekenen.  Als u niet in de mogelijkheid bent om zelf langs te komen op school, kan u gebruik maken van het volmacht-formulier om de papieren te ondertekenen. Lees onderaan "Inschrijven per volmacht". 

Wat breng je mee?

Inschrijven per volmacht

Ouders of andere leerlingenverantwoordelijken die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de inschrijvingsperiode, kunnen iemand anders een volmacht geven.  Enkel meerderjarigen mogen volmachthouder zijn.

Via dit document kan je de volmacht geven en kan je de bepalingen raadplegen waaraan deze moet voldoen.