Voorbereidend jaar op Hoger Kunstonderwijs

MUSICAL

Om in een musical te kunnen werken dient de speler de disciplines muziek, drama en dans op een gelijk niveau te beheersen. Deze multidisciplinaire beheersing vereist een andere soort benadering van de speler dan de beheersing van elke discipline afzonderlijk. In het voorbereidend jaar komen zowel muziek, drama als dans aan bod, evenwel met een accent op de muziekopleiding, zang in het bijzonder. 

In voorbereiding op de verschillende voorstellingen, de geïntegreerde proef en de audities voor het vervolgonderwijs of voor artistieke projecten wordt één maal per week voorzien in 2 contacturen waarin de drie disciplines, zang, dans en drama, geïntegreerd aan bod komen. Niet alleen aanleg, maar ook een brede belangstelling voor de drie disciplines en hun diverse stijlen is noodzakelijk.

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan coördinator Steven Savelkoels musical@kunsthumaniora.be

Je kan ons ook volgen op:

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Toelatingsvoorwaarden, toelatingsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en slagen voor de toelatingsproef.  

Hoe je je registreert voor de toelatingsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijvingen.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

GALERIJ