Aan mevrouw Nabila Ait Daoud en het schepencollege van de stad Antwerpen


Beste mevrouw Ait Daoud

Beste schepencollege

Met steeds meer ongeloof en verbazing heb ik de afgelopen weken de communicatie in de media gevolgd rond cultuur en de projectsubsidies, net als vele anderen. Ik moet toegeven dat ik dan erg blij was om in de krant te lezen dat er heel wat tegenwind kwam tijdens de raadscommissie op het gevoerde beleid. Antwerpen is een van de kunststeden en profileert zich graag als cultuurstad, maar gedraagt zich momenteel niet als een stad waar cultuur wordt gewaardeerd en gesteund.

In oktober lieten de studenten kunst horen dat ze het niet eens zijn met het volledig schrappen van de projectsubsidies. Ze werden daarbij gesteund door tal van kunstenaars, op hun gebied gevestigde waarden. Het doel van hun protest was om in gesprek te kunnen gaan met de schepen van cultuur, maar dat gesprek werd en wordt hen niet gegund. Integendeel men probeert hen te sussen in de hoop dat de storm gaat liggen en mevrouw Ait Daoud eindelijk aan haar loopje kan beginnen. U geeft nu aan dat uw deur open staat voor een dialoog met het Antwerps Kunstenoverleg, maar de studenten die vreedzaam protesteren en in gesprek willen gaan, blijven in de kou staan. Uitspraken als ‘laat ze werken voor hun geld’ getuigen van weinig respect en kennis van wat jonge en minder jonge kunstenaars eigenlijk doen. Een kunstwerk, of het nu gaat om een schilderij, een beeldhouwwerk, een foto, een audiovisueel werk, … ontstaat niet plots. Een voorstelling, of het gaat over theater, voordracht, stand-up comedy, muziek in al zijn vormen, dans, opera,... staat er ook niet zomaar. Er wordt hard aan gewerkt en over nagedacht. Dus beste schepen van cultuur, beste schepencollege er wordt wel degelijk gewerkt. U zou als schepen van cultuur deze sector moeten vertegenwoordigen en hun belangen moeten behartigen, maar u geeft met dit soort uitspraken op geen enkele manier blijk van voeling met cultuur of de cultuursector.

de! Kunsthumaniora is een school voor kunstsecundair onderwijs, waar leerlingen hun talenten mogen ontdekken en hard werken om die talenten elke dag opnieuw verder te ontwikkelen. Ons team van leerkrachten, secretariaat en directie zit op een bevoorrechte plaats om dit mee te mogen beleven. Wij zien jongeren die gedreven zijn en hard werken om hun doelen te bereiken, maar ook steun nodig hebben.

Vriendelijke groeten


Sofie Hendrickx

Directie van de! Kunsthumaniora

Antwerpen, 28 november 2022