INSCHRIJVING 2023-2024

BEELD

VOORBEREIDEND JAAR

Kandidaten die willen starten in het  Voorbereidend jaar Beeld leggen allemaal een proef af.  Om daaraan te kunnen deelnemen moet je eerst contact opnemen met de school. Behaal je op de proef een positief resultaat, dan kan je je inschrijven.  Lees hieronder de volledige uitleg.

Deze studierichting bieden we enkel in Campus Harmonie aan.

Voorbereidend jaar Beeld  voor 2023-2024 is volzet!


 Na de registratie:


De richting Beeld organiseert een oriënteringsproef.  Om toegelaten te worden, moet je aan de proef hebben deelgenomen.

Waaruit bestaat de proef?

De proef bestaat uit een motivatiegesprek.

Waar en wanneer?

Eva Corluy, de coördinator van het voorbereidend jaar Beeld, zal je contacteren per mail om samen een geschikt moment te zoeken om het motivatiegesprek te houden.

Belangrijk: Deelnemen aan de proef betekent niet automatisch dat je een plaats hebt in de gewenste klas.  Hoe je wel een plaats kan bemachtigen, lees je hieronder bij "Inschrijving".


Online voorinschrijving

Vanaf 3 juli 2023 9:00 kan je je via deze link online voorinschrijven. 

De vrije plaatsen worden opgevuld in volgorde van de voorinschrijving!  Je komt enkel in aanmerking op een plaats als je deelgenomen hebt aan de proef.

Resultaat van je voorinschrijving en effectieve inschrijving

Je zal een bevestigingsmail ontvangen dat je voorinschrijving werd geregistreerd. 

Indien aan de voorwaarden voldaan is en er plaats is, ontvang je van ons per mail een bevestiging van de voorinschrijving.

De inschrijving is pas definitief wanneer de inschrijvingsdocumenten werden ondertekend. Dit kan vanaf 4 juli. 

Enkel ouders of andere leerlingenverantwoordelijken mogen de documenten ondertekenen.  Als u niet in de mogelijkheid bent om zelf langs te komen op school, kan u gebruik maken van het volmacht-formulier om de papieren te ondertekenen. Lees onderaan "Inschrijven per volmacht". 

Wat breng je mee?

Inschrijven per volmacht

Ouders of andere leerlingenverantwoordelijken die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de inschrijvingsperiode, kunnen iemand anders een volmacht geven.  Enkel meerderjarigen mogen volmachthouder zijn.

Via dit document kan je de volmacht geven en kan je de bepalingen raadplegen waaraan deze moet voldoen.