INSCHRIJVING 2023-2024

Afdeling BEELDENDE KUNSTEN

3e tot 6e JAAR

DOORSTROOM- en DUBBELE FINALITEIT

Wil je starten in een 3e, 4e of 5e jaar binnen de afdeling Beeldende Kunsten in de doorstroom- of dubbele finaliteit? Lees hieronder alle informatie hoe je je kan registreren, waar en wanneer de proeven plaatsvinden en hoe je je ten slotte kan inschrijven.

Deze studierichtingen bieden we enkel in campus Harmonie aan.

Belangrijk:  

 Na de registratie:


De afdeling Beeldende Kunst organiseert oriënteringsproeven.  Om toegelaten te worden, moet je aan de proef hebben deelgenomen.  

De volgende richtingen zijn volzet, geen proeven meer mogelijk voor: 4 Beeldende en Audiovisuele Vorming, 5 Architecturale Vorming, 5 Architectuur en Interieur, 5 Audiovisuele Vorming, 5 Beeldende Vorming, 5 Foto, 6 Toegepaste Artistieke Opleiding

Waaruit bestaat de proef?

De inhoud van de proef varieert voor de richtingen die meer op het architecturale en dan wel op het audiovisuele georiënteerd zijn. In het groen staan alle studierichtingen met daaronder de inhoud van de proef.

Architecturale en Beeldende Kunsten | Architecturale en Beeldende Vorming | Architecturale Vorming | Architectuur en Interieur | Beeldende Kunst | Beeldende Vorming

Audiovisuele Vorming | Beeldende en Audiovisuele Kunsten | Beeldende en Audiovisuele Kunsten |  Fotografie

Waar en wanneer?

Voor klassen die na de inschrijvingen van begin juli nog vrije plaatsen hebben, richten we een proef in op dinsdag 29 augustus 2023 van 9.00 tot 13.00 uur in campus Harmonie. 

Wat na de proef?

Coördinatoren Ann Cornelis en Marc Tops geven na de proef feedback en raden je een bepaalde studierichting aan.  Het kan ook zijn de coördinatoren concluderen dat een studie aan de!Kunsthumaniora jammer genoeg niet haalbaar is. We raden je ten zeerste aan om hun advies op te volgen.

Belangrijk: Deelnemen aan de proef betekent niet automatisch dat je een plaats hebt in de gewenste klas.  Hoe je wel een plaats kan bemachtigen, lees je hieronder bij "Inschrijving".


Online voorinschrijving

Vanaf 3 juli 2023 9:00 kan je je via deze link online voorinschrijven. 

De vrije plaatsen worden opgevuld in volgorde van de voorinschrijving!  Je komt enkel in aanmerking op een plaats als je deelgenomen hebt aan de proef.

Resultaat van je voorinschrijving en effectieve inschrijving

Je zal een bevestigingsmail ontvangen dat je voorinschrijving werd geregistreerd. 

Indien aan de voorwaarden voldaan is en er plaats is, ontvang je van ons per mail een bevestiging van de voorinschrijving.

De inschrijving is pas definitief wanneer de inschrijvingsdocumenten werden ondertekend. Dit kan vanaf 4 juli

Enkel ouders of andere leerlingenverantwoordelijken mogen de documenten ondertekenen.  Als u niet in de mogelijkheid bent om zelf langs te komen op school, kan u gebruik maken van het volmacht-formulier om de papieren te ondertekenen. Lees onderaan "Inschrijven per volmacht". 


Wat breng je mee?

Het bewijs van vorige studie is jouw eindbeslissing of syntheseblad van je studieresultaten van schooljaar 2022-2023.  Hierop moeten minstens de onderwijsvorm (A-stroom, B-stroom, ASO, BSO, KSO of TSO), het leerjaar en het behaald attest op staan.  Op basis van deze gegevens controleren we je toelatingsvoorwaarden.  

Ben je niet zeker of je het juiste document hebt, neem dan al je papieren mee die je meekrijgt van je school.

Inschrijven per volmacht

Ouders of andere leerlingenverantwoordelijken die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de inschrijvingsperiode, kunnen iemand anders een volmacht geven.  Enkel meerderjarigen mogen volmachthouder zijn.

Via dit document kan je de volmacht geven en kan je de bepalingen raadplegen waaraan deze moet voldoen.