INSCHRIJVING 2023-2024

KUNST EN CREATIE optie BEELD

2e JAAR B stroom

Deze studierichtingen bieden we enkel in Campus Ieperman aan.

Inschrijving

Online voorinschrijving

Vanaf 3 juli 2023 9:00 kan je je via deze link online voorinschrijven. De inschrijving is pas definitief als aan alle toelatingsvoorwaarden is voldaan en de inschrijvingspapieren ondertekend zijn. Mochten we n.a.v. je voorinschrijving vragen hebben, nemen we onmiddellijk telefonisch contact met je op. 

De vrije plaatsen worden opgevuld in volgorde van de voorinschrijving!  

Resultaat van je voorinschrijving en effectieve inschrijving

Je zal een bevestigingsmail ontvangen dat je voorinschrijving werd geregistreerd. 

Indien aan de voorwaarden voldaan is en er plaats is, ontvang je van ons per mail een bevestiging van de voorinschrijving.

De inschrijving is pas definitief wanneer de inschrijvingsdocumenten werden ondertekend. Dit kan vanaf 4 juli. 

Enkel ouders of andere leerlingenverantwoordelijken mogen de documenten ondertekenen.  Als u niet in de mogelijkheid bent om zelf langs te komen op school, kan u gebruik maken van het volmacht-formulier om de papieren te ondertekenen. Lees onderaan "Inschrijven per volmacht". 

Wat breng je mee?

Het bewijs van vorige studie is jouw eindbeslissing of syntheseblad van je studieresultaten van schooljaar 2022-2023.  Hierop moeten minstens de onderwijsvorm (A-stroom, B-stroom), het leerjaar en het behaald attest op staan.  Op basis van deze gegevens controleren we je toelatingsvoorwaarden.  

Ben je niet zeker of je het juiste document hebt, neem dan al je papieren mee die je meekrijgt van je school.

Inschrijven per volmacht

Ouders of andere leerlingenverantwoordelijken die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de inschrijvingsperiode, kunnen iemand anders een volmacht geven.  Enkel meerderjarigen mogen volmachthouder zijn.

Via dit document kan je de volmacht geven en kan je de bepalingen raadplegen waaraan deze moet voldoen.