Voorbereidend jaar op Hoger Kunstonderwijs

 JAZZ of POPROCK

Na hun secundaire studies kunnen leerlingen zich voorbereiden op het hoger kunstonderwijs in de jazz- of poprock-muziek. Gedurende één schooljaar krijgen zij een intensieve muzikale opleiding (instrument, ensemble en muziektheorie) die hen voorbereidt op de toelatingsproeven in het hoger onderwijs (Conservatorium e.d.). 

De cursus instrument is opgesplitst in 1,5 uur hoofdinstrument (naar keuze) en 0,5 uur neveninstrument. Het neveninstrument is voor niet-pianisten verplicht piano (optie Jazz) of mag ook keyboards zijn (in de optie Poprock). Voor diegenen die piano (Jazz) of keyboards (Poprock) als hoofdinstrument nemen, mogen eender welk ander instrument kiezen als neveninstrument. 

In functie van de gekozen optie (Jazz of Pop-Rock) volgt de leerling jazzensemble of poprockensemble. Elementen van de algemene muziekleer, zoals ritme en harmonie, worden verder uitgediept in de AML klas. Stemvorming gebeurt in het kader van de cursus ‘vocaal ensemble’. De jazzgeschiedenis komt ruim aanbod in de cursus muziekesthetica.

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan coördinator Koen Lieckens jazzpoprock@kunsthumaniora.be

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Toelatingsvoorwaarden, toelatingsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en slagen voor de toelatingsproef.  

Hoe je je registreert voor de toelatingsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijvingen.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

GALERIJ