Voorbereidend jaar op Hoger Kunstonderwijs

BEELD

Het Voorbereidend Jaar Beeld biedt gedurende één schooljaar een intensieve basisopleiding aan in de beeldende kunsten en richt zich tot leerlingen die zich aangetrokken voelen tot de wereld van het artistiek gebeuren en die daaraan zelf actief willen deelnemen. Elke leerling met een diploma secundair onderwijs kan dit programma volgen als voorbereiding op het hoger kunstonderwijs. 

In de vakken kunstgeschiedenis en esthetica komen diverse kunstvormen, culturen en het actuele kunstgebeuren aan bod, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het esthetisch gevoel en het kritisch oordeel. 

Het waarnemingstekenen omvat het constructief- en het modeltekenen. In de beeldende vorming komen zowel de twee- als de driedimensionale aspecten aan bod en wordt ingegaan op de studie van de beeldelementen. In de cursus vrije beeldende vorming ligt het lesaccent eerder op het filosofisch-poëtische, conceptuele werkproces. Het specifieke aan dit atelier is dat het niet medium gebonden is. De leerling kan zich dan ook profileren in een vrij beeldend medium zoals schilderen, installatie, experimentele video, enz. 

De toegepaste beeldende vorming heeft eerder raakpunten met de grafische en illustratieve vormgeving, scenografie, kostuum- en juwelenontwerp, design, enz. met bijzondere aandacht voor het communicatieve aspect. 

Als enige toelatingsvoorwaarde is er een motivatiegesprek en wordt een diploma van secundair onderwijs of een gelijkwaardig buitenlands diploma gevraagd.

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan coördinator Eva Corluy via 7beeld@kunsthumaniora.be.


Je kan ons ook volgen op:

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.  

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

GALERIJ

Hieronder vind je een selectie werken.  Neem gerust een kijkje op de afdelingswebsite van het Voorbereidend Jaar Beeld om meer te bekijken.