3e graad - Domein Kunst en Creatie

BEELDENDE VORMING

Beeldende Vorming (BV) is voor jou een interessante studierichting als je je culturele en intellectuele belangstelling wil uiten via verschillende artistieke media: grafisch werk, schilderen, foto en video, installaties, games, enz. In de studierichting Beeldende Vorming kan je ook linken leggen en inspiratie halen uit de wereld van de podiumkunsten of je creativiteit meer richten op productontwikkeling en design. In de studierichting Beeldende Vorming komen alle facetten van kunstcreatie evenwaardig aan bod: het onderzoek en het experiment zijn even belangrijk als het artistiek product. Vaardigheden zoals gericht informatie verwerven, keuzes maken en oplossingsgericht handelen spelen een voorname rol naast materialenkennis en artistieke technieken. Meer nog dan in andere studierichtingen is kritisch reflecteren en het verantwoorden van je keuzes een essentieel element in de opleiding. Na 6BV ben je goed voorbereid op universitaire kunstopleidingen zoals ’Conservatie en Restauratie’, ’Productontwikkeling’, ’Kunstwetenschappen’ en ’Kunstgeschiedenis’ waar ook de conceptuele en kunsttheoretische benadering centraal staat. Maar je bent ook klaar voor andere studierichtingen van het hoger onderwijs in de Beeldende Kunsten. 

Meer info over de doorstromingsmogelijkheden hier.

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan coördinator Ann Cornelis via beeldendekunst@kunsthumaniora.be

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.  

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.