3e graad - Domein Kunst en Creatie

BEELDENDE KUNST

Heb je een uitgesproken belangstelling voor beeldende kunst? Denk, voel en handel je spontaan op een beeldende manier? Dan ben je een geschikte kandidaat voor deze richting. Jouw ontplooiing als autonome, artistieke persoonlijkheid staat hier centraal. De studierichting BK biedt je een intensieve basisopleiding aan in de beeldende kunsten ter voorbereiding op het hoger (kunst)onderwijs. Zowel het artistiek-praktische als het verstandelijkcreatieve komen permanent aan bod in deze richting. In de lessen waarnemingstekenen leg je de basis voor de studie van de beeldtaal. Je leert exact observeren, je traint je visuele geheugen en je ontwikkelt een gevoel voor constructie en verhouding. Een experimentele attitude in de omgang met materiaal en techniek geeft je de grootst mogelijke vrijheid om je creatief te uiten. In de ateliers beeldende vorming bestudeer je de aspecten waaruit beeldtaal bestaat en onderzoek je op welke wijze een gevoel, een gedachte of een concept kan worden gevisualiseerd. Hierbij hechten we veel belang aan je individuele onderzoek, jouw denk- en ontwerpproces naar een uiteindelijk product toe. Deze onderzoekende werkwijze verruimt je blik, werkt motiverend, inspirerend en verbreedt het referentiekader van waaruit je artistiek kan werken. Tijdens het vijfde jaar liggen veel van de lesaccenten binnen atelierverband eerder op materialenkennis, technieken en het exploreren van allerhande twee- en driedimensionale beeldaspecten (zoals vorm, ritme, compositie, materie, textuur, licht en kleur). De nadruk ligt hier op praktijkervaring, het eigen maken, de zelfbeleving, het al doende ontdekken. Dit onderzoek is een intensief proces dat veel persoonlijke inzet, inzicht, flexibiliteit, inlevingsvermogen, experiment en verkenning vraagt. Zo krijgt je persoonlijke visie de kans om zich te ontplooien en te evolueren. Zowel traditionele als actuele disciplines en technische vaardigheden, zoals tekenen, grafische technieken, schilderen, boetseren, ruimtelijk vormgeven, fotografie, video, typografie, illustratie, manuele en digitale beeldbewerking, worden initieel aangereikt. Specifiek aan de richting BK is het vak Project Atelier. Dit Project Atelier wil jouw creativiteit stimuleren en daagt je uit authentieke concepten te ontwikkelen en deze eigenzinnig te verbeelden. Het accent ligt op een ‘beeldend’ onderzoekend, filosofisch, poëtisch, conceptueel werkproces. Via thematische opdrachten werk je, met name tijdens het zesde jaar, je eigen project uit en ben je hierbij niet aan een beeldend medium gebonden. Deze laten zowel een rationele als een intuïtieve, een vrije als een toegepaste benadering toe en zijn vrij te interpreteren en bij te sturen naar je eigen leef- en ideeënwereld. Dit alles moet jou in staat stellen om een bewuste en gemotiveerde keuze te maken binnen de verschillende studierichtingen van het hoger kunstonderwijs. De meeste opleidingen in de School of Arts behoren tot de mogelijkheden. 

Voor instromers in het 5e en 6e jaar  is een oriënteringsdag voorzien.

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan coördinator Ann Cornelis via beeldendekunst@kunsthumaniora.be

Je kan ons ook volgen op:

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.  

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

GALERIJ