3e graad - Domein Kunst en Creatie 

AUDIOVISUELE VORMING

De inhoud voor de kunstvakken in de derde graad bestaat uit een korte herhaling en het verder uitdiepen van de leerstof tweede graad. Er wordt projectmatiger gewerkt. Concreet betekent dit dat de kunstvakken elkaar nog meer raken in gezamenlijke projecten.  De leerlingen werken en plannen vanuit een grotere zelfstandigheid.

Het nieuwe vak multimedia introduceert de leerling in verschillende aspecten van nieuwe media. Vertrekken vanuit waarneming blijft voor alle kunstvakken essentieel.

Op het einde van het zesde jaar werk je aan een Geïntegreerde Proef die zal uitwijzen of je geschikt bent voor hoger kunstonderwijs. 

Wil je echter een ander parcours dan het artistieke dan kan je nog altijd een andere hogeschool kiezen waar kunst niet per se tot het curriculum behoort.

Fotografie

Na een korte herhaling werken we verder op de basiskennis van de tweede graad. Technieken worden verder uitgediept en aangevuld. De recente artistieke ontwikkelingen in de fotografie worden besproken.

Je leert hoe je met foto’s een narratief of concept kan verbeelden. Stilletjes aan ontwikkel je een eigen signatuur in je werk.  De leerlingen hebben een grotere zelfstandigheid bij het uitvoeren van de opdrachten.

Video

Een korte herhaling frist de basiskennis van de tweede graad op. We leren hoe je een goed scenario schrijft en een persoonlijk verhaal vertelt. In persoonlijke en groepsprojecten werk je dit concreet uit. Je krijgt inzichten in het werk van belangrijke regisseurs. Je leert buiten de lijntjes van het audiovisuele kleuren en ontwikkelt een persoonlijke visie. 

Beeldende vorming

In het vak beeldende vorming onderzoeken we verder scenografie, het beeldverhaal, typografie, vormgeving en lay-out. Ook hier wordt er projectmatig samengewerkt en wordt de kennis uit de tweede graad verder uitgediept. 

Multimedia

In het nieuwe vak multimedia maken jullie kennis met verschillende aspecten van de digitale wereld en interactiviteit. Nadenken over welke impact de computer heeft op ons leven, programmeren, interactieve scenario’s en websites komen allemaal aan bod. 


Gedurende de opleiding worden er regelmatig tentoonstellingen bezocht. Workshops en lezingen met experts en kunstenaars laten je kennismaken met artistieke projecten en de nieuwste ontwikkelingen in o.a. audio, animatie, foto of video.

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan coördinator Marc Tops via audiovisuele@kunsthumaniora.be.

Meer info en werk van de leerlingen vind je op de site van de afdeling (zie link hieronder). Een regelmatige flow van recent werk vind je op de Instagram account: pix_and_motion.

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.  

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

GALERIJ