3e graad - Domein Kunst en Creatie 

AUDIOVISUELE VORMING

Maak kennis met de afdeling audiovisuele vorming. Creativiteit, technologie en verbeeldingskracht komen hier samen om de kunstenaars van morgen te vormen. 

Met verschillende kunstvakken, video, fotografie, multimedia en beeldende vorming leer je op een zo ruim mogelijke manier je creativiteit te ontwikkelen en botvieren.

Leerlingen verkennen de kracht van visuele communicatie en expressie door middel van video en fotografie. Ze leren hoe ze verhalen kunnen vertellen met beeld en geluid. In de lessen multimedia worden digitale tools ingezet om interactieve en dynamische projecten te creëren die de grenzen van artistieke expressie verleggen. Beeldende vorming biedt een platform voor experiment en creativiteit in diverse artistieke media.

Het samenwerken tussen de verschillende vakken en leggen van verbanden zorgt voor uitdieping en verschaft nieuwe inzichten belangrijk in je artistieke ontwikkeling.


Je leert zelfstandig aan opdrachten en projecten werken binnen en buiten de schoolmuren. We bezoeken, in het kader van de opleiding, met regelmaat tentoonstellingen, filmvoorstellingen en evenementen. We verwachten van jou enthousiasme en een brede belangstelling. 

Stroom je in vanuit een andere richting dan voorzien we een inhaallessen voor de artistieke vakken, zo kan je snel mee met de rest. 

Het belang van de algemene vakken, zoals talen, wetenschappen, wiskunde en geschiedenis zorgen voor een brede en solide basis voor verdere studie. Onze doorstromingsgerichte aanpak is gericht op het voorbereiden van studenten op hoger onderwijs, terwijl ze de flexibiliteit behouden om hun passie voor kunst te volgen in welke richting ze ook kiezen.

Op het einde van het zesde jaar werk je aan een Geïntegreerde Proef die zal uitwijzen of je geschikt bent voor hoger kunstonderwijs. Wil je echter een ander parcours dan het artistieke dan kan je nog altijd een andere hogeschool kiezen waar kunst niet per se tot het curriculum behoort.

Fotografie

Na een korte herhaling werken we verder op de basiskennis van de tweede graad. Technieken worden verder uitgediept en aangevuld. De recente artistieke ontwikkelingen in de fotografie worden besproken.

Je leert hoe je met foto’s een narratief of concept kan verbeelden. Stilletjes aan ontwikkel je een eigen signatuur in je werk.  De leerlingen hebben een grotere zelfstandigheid bij het uitvoeren van de opdrachten.

Video

Een korte herhaling frist de basiskennis van de tweede graad op. We leren hoe je een goed scenario schrijft en een persoonlijk verhaal vertelt. In persoonlijke en groepsprojecten werk je dit concreet uit. Je krijgt inzichten in het werk van belangrijke regisseurs. Je leert buiten de lijntjes van het audiovisuele kleuren en ontwikkelt een persoonlijke visie. 

Beeldende vorming

In het vak beeldende vorming onderzoeken we verder scenografie, het beeldverhaal, typografie, vormgeving en lay-out. Ook hier wordt er projectmatig samengewerkt en wordt de kennis uit de tweede graad verder uitgediept. 

Multimedia

In het nieuwe vak multimedia maken jullie kennis met verschillende aspecten van de digitale wereld en interactiviteit. Nadenken over welke impact de computer heeft op ons leven, programmeren, interactieve scenario’s en websites komen allemaal aan bod. 


Gedurende de opleiding worden er regelmatig tentoonstellingen bezocht. Workshops en lezingen met experts en kunstenaars laten je kennismaken met artistieke projecten en de nieuwste ontwikkelingen in o.a. audio, animatie, foto of video.

Bij ons worden leerlingen aangemoedigd om te experimenteren, te creëren en te groeien als kunstenaars, terwijl ze hun unieke stem ontwikkelen in de fascinerende wereld van audiovisuele vorming. Word lid van onze inspirerende gemeenschap van kunstenaars en makers, waar de mogelijkheden eindeloos zijn!

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan coördinator Marc Tops via audiovisuele@kunsthumaniora.be.

Via onze instagrampagina pix_and_motion en de website www.avv-dekunsthumaniora.be krijg je zicht op wat we allemaal doen. 

DOE DAG! 

Woensdag 8 mei 2024 

Inschrijven via audiovisuele@kunsthumaniora.be

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.  

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

GALERIJ