2e graad - Domein Kunst en Creatie

DECOR EN ETALAGE [BSO]

De afdeling Decor en Etalage in de tweede graad, Decor, Etalage en Publiciteit in de derde graad is een arbeidsmarktgerichte studierichting binnen het domein kunst en creatie. Na het zesde jaar kan je aan de slag als commercieel ruimtelijk vormgever d.w.z. je ontwerpt en plaatst standen, panelen, publiciteitsborden, digitale media die bepaalde producten in de spotlights zetten. Je kan ook mee werken aan de aankleding van events, festivals, winkelcentra in een bepaald thema. Je gebruikt je creativiteit en je artistieke skills om een aangename look en feel  te creëren in commerciële ruimtes of op publieke gebeurtenissen.

De! Kunsthumaniora organiseert de lessen op de campus Distelvink in samenwerking met het Atheneum Hoboken.  De studierichting behoort tot het beroepssecundair onderwijs (BSO).

In het weekrooster ligt de nadruk op de artistieke vakken (19 uur) maar ook de algemene vorming wordt niet vergeten (15 uur). Maar wij vertrekken altijd vanuit een praktische aanpak. Al doende leren, dat is onze slogan.

Binnen de artistieke vakken leer je wat de plaats is van kunst in het leven van de mens van vroeger en nu in het vak kunstbeschouwing . In het atelier beeldende vorming  leer je de taal van het beeld toepassen en begrijpen. Je leert kijken naar een beeld en ziet hoe het opgebouwd is. Je maakt zelf tekeningen en beelden in bepaalde stijlen en je leert zo de bouwstenen van de beeldtaal kennen. Met die bouwstenen maak je dan eigen werk met een persoonlijk accent. In het atelier publiciteit en het atelier fotografie leer je alles wat je nodig hebt om een sterk analoog of digitaal commercieel beeld op te zetten. Tekst, tekening, foto en digitale media leer je op de juiste manier samenvoegen tot een sterke boodschap. Tijdens projectweken werk je in een groepje aan een concrete opdracht waar al die vaardigheden samenkomen. Daarmee bewijs je dat je niet alleen de verschillende onderdelen kent maar ze ook goed kan toepassen en combineren. Die projectweek is dan ook meteen een evaluatieweek.

De algemene vorming zorgt er voor dat je kan communiceren in het Nederlands en in het Engels met opdrachtgevers en klanten. In project algemene vakken en project STEM leer je alles wat je moet weten en kunnen om als jonge burger aan de slag te kunnen zowel privé als op de arbeidsmarkt. Zodat je na je studies, als volwassen man of vrouw, je leven in eigen handen kan nemen en je job succesvol kan maken. 

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, dan kan je die stellen aan de coördinatoren via decorenetalage@kunsthumaniora.be

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Locatie van campus Distelvink 

GO! Koninklijk Atheneum Hoboken

Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

GALERIJ

SFEERBEELDEN