EERSTE GRAAD - CAMPUS IEPERMAN

Visie

Ben je gepassioneerd door kunst en cultuur? Zoek je ook naar een middelbare school waar progressief, sterk onderwijs op maat gegeven wordt? Op campus Ieperman brengen we beide doelen samen in ons brede eerste graad. Je krijgt een stevig pakket algemene vorming waarmee je nog alle doorstroommogelijkheden hebt, en je wordt creatief uitgedaagd om jouw artistieke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. In kunstvakken leer je hoe je een artistiek werk kan creëren vanuit je eigen verbeelding. Via een groot aanbod van culturele activiteiten leer je nadenken over je eigen cultuur en die van anderen. Met deze inzichten ontwikkel je cultureel bewustzijn dat nodig is voor het leven als actief burger. 


Aanbod

In beide leerjaren van de eerste graad bieden we A en B-stroom aan. Hiernaast kies je een pakket dat aansluit bij jouw interesse of talent. In overzicht hieronder vind je een korte uitleg.


A-stroom in het eerste leerjaar


Het eerste leerjaar A-stroom wordt je in 28 lesuren basisvorming stevig uitgedaagd met algemene vakken. Verder kies je tussen:


Keuzegedeelte Artistieke vorming 

Hier kies je voor een eerste graad met een artistiek accent en verken je jouw interesses en talenten binnen het project kunstvakken. Je maakt kennis met beeldende vorming, digitale beeldbewerking, woordkunst, drama, muziek en bewegingsexpressie.


Keuzegedeelte Dans

In het eerste leerjaar word je in 8 uur keuzegedeelte verder opgeleid tot unieke, hedendaagse danskunstenaar. 


Keuzegedeelte Muziek

Hier kies je voor een eerste graad met een artistiek accent en verken je jouw interesses en talenten binnen het project kunstvakken. Je maakt kennis met beeldende vorming, digitale beeldbewerking, woordkunst, drama, muziek en bewegingsexpressie. Daarnaast krijg je een uur individueel les van je leraar hoofdinstrument. Je kunt bij ons terecht voor elk instrument dat ook op het conservatorium gedoceerd wordt. In het vak algemene muziekleer leer je de bouwstenen van muziek en wordt je luister- en leesvaardigheid opgebouwd.


Keuzegedeelte Moderne Talen-Wetenschappen

Je kiest hier voor drie modules met thema’s uit de studiedomeinen van de tweede en de derde graad.  De modules zijn: taal en cultuur, stem-wetenschappen, stem-techniek, economie en organisatie, maatschappij en samenleving, sport. Elke module duurt een derde van een schooljaar. Zo leer je alle studierichtingen van de tweede en de derde graad beter kennen en kan je een positieve studiekeuze maken.

 

B-stroom in het eerste leerjaar


Wanneer je het getuigschrift van de lagere school nog niet behaalde, is het eerste jaar B helemaal op jouw maat! Wij zorgen voor een zachte overgang van de lagere naar de middelbare school. In het eerste leerjaar van de B- stroom werken we met een klein team leerkrachten aan een krachtige leeromgeving waarin iedereen zich goed voelt en optimale kansen krijgt om zich verder te ontplooien. De focus ligt op ontwikkelen van leervaardigheden, motivatie en creativiteit. 


Keuzegedeelte Artistieke vorming B-stroom

Hier kies je voor een eerste graad met een artistiek accent en verken je jouw interesses en talenten binnen het project kunstvakken. Je maakt kennis met beeldende vorming, digitale beeldbewerking, woordkunst, drama, muziek en bewegingsexpressie.


Basisopties in het tweede leerjaar


Basisoptie Kunst en creatie A-stroom

Naast 27 uur basisvorming maak je hier keuze voor een verdiepend differentiatiepakket waarin je verder je talenten ontwikkelt.  Er is de keuze tussen de artistieke pakketten Beeld en digitale beeldbewerking, Dans, Muziek of Woord.


Basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen

In de uren basisoptie ontdek je waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen en onderzoek je wetenschappelijke verschijnselen en fenomenen. In de lessen meertalige communicatie leer je meer over literatuur, verhalen en gedichten in het Nederlands, Frans of Engels. Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.


Basisoptie Kunst en creatie B-stroom

Je leert hier werken met verschillende digitale druktechnieken. Je leert hoe je een bestaand ontwerp kan bewerken, teksten in- of samenvoegen, foto’s inscannen, logo’s ontwerpen en tekeningen bewerken. Je leert over het correcte gebruik van kleuren, licht en lettersoorten. Ook maak je kennis met verschillende computerprogramma’s. In de lessen wordt je creativiteit ten volle aangesproken om zo tot een uniek ontwerp te komen bij het vormgeven. Deze ontwerpen worden in de lessen visual merchandising in praktijk omgezet kunnen worden in produceerbare en verkoopbare concepten. Het gekozen ontwerp of prototype dat je zal uitwerken, wordt ook aan de buitenwereld gepresenteerd. Zorg en begeleiding


Door een sterk ontwikkeld ondersteuningssysteem streven we vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief naar een juist balans tussen:

Activeren en compenseren

Leerlingen kunnen fysieke of emotionele ondersteuningsbehoeften hebben waaraan tegemoet gekomen moet worden voordat ze met leren kunnen beginnen. Leerlingen moeten soms voor het leerproces gecompenseerd worden in relatie tot specifieke ontwikkelingsproblemen of leerstoornis. Echter: eenzijdig kiezen voor zorgen en compenseren maakt de leerling afhankelijk van de leraar. Om in de toekomst zichzelf te kunnen redden moet de leerling zoveel mogelijk worden geactiveerd om zelf aan zijn zorgbehoeften te voldoen en zoveel mogelijk zelf zijn eigen weg te vinden in het leerproces. Het vinden van een goed evenwicht hierin vraagt van het team om een continue afweging: in welke mate vraagt de leerling, in het perspectief van uitdaging tot ontwikkeling ondersteuning in de vorm van zorg en/of compensatie?

Accommoderen en emanciperen

Het team maakt continu de afweging tussen de noodzakelijke ontwikkeling van de leerling om te kunnen functioneren binnen de maatschappij en te voldoen aan de eisen die zij aan burgers stelt (accommoderen), versus de eveneens noodzakelijke empowerment van leerlingen (emancipatie). In samenspraak met de ouders en eventuele externen trachten we de leerlingen optimaal te begeleiden op weg naar hun eigen invulling van burgerschap. We werken vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief waardoor de ontwikkeling van een identiteit als actief burger als uitgangspunt staat.

Evaluatie

Onze leerlingen krijgen geen examens.  Naast een permanente evaluatie, richten we ook evaluatieweken in. Tijdens deze weken organiseren we telkens enkele herhalingstoetsen waarbij we voldoende tijd nemen om voor te bereiden en te reflecteren. 

Projecten en activiteiten

Als een afsluiter van elke evaluatieweek organiseren we een projectdag. De thema’s die tijdens deze projecten aan bod komen zijn participatie, mediawijsheid, cultureel bewustzijn, creatief verdiepend werk en sport. Bij elk themaweek hoort een activiteit, project of een uitstap, die al dan niet op school wordt georganiseerd. Buiten dit aanbod faciliteert de school de initiatieven die vanuit de leerlingenraad komen zoals Halloween feest, wintermarkt, quiz, carnaval viering en eindjaarfestival. 

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

GALERIJ

Happeningkrant 2024.pdf
nocturneverslag 2024.pdf

SFEERBEELDEN