EERSTE GRAAD - CAMPUS EXPLO ART

INFOAVOND - VRIJDAG 22 MAART 2024

Ontdekkend leren in en met de kunsten

Ontdekkend leren in alle vakken met actieve werkvormen, groepswerk en begeleid zelfstandig leren.

Vakkenintegratie en projectwerking maakt het onderwijs levensecht en biedt plaats aan de inbreng van de leerlingen.

Aandacht voor leren leren, procesmatig leren, begrijpen, toepassen en reflecteren. Dat is nog altijd de beste voorbereiding voor een succesvolle schoolloopbaan.

De artistieke interesse van de leerling wordt in alle vakken gebruikt als aanleiding voor leerstofverwerving.

In de 3 lesuren project kunstvakken experimenteert de eerstejaars leerling met verschillende kunstdisciplines. Hij ontdekt zijn aanleg en zijn passie.

In het 2e jaar verdiept de leerling zich in woord of beeld. Wij volgen de leerplannen van het GO! maar werken al in de geest van de modernisering van het secundair onderwijs: vakdoorbrekend, gericht op de sleutelcompetenties.

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Geïntegreerde Werkperiode

Jaarlijks hebben we een meerdaagse Geïntegreerde Werkperiode (GWP).

Het éne jaar trekken we naar onze hoofdstad, logeren we in een jeugdherberg, bezoeken tentoonstellingen, pikken een optreden mee, bezoeken de rommelmarkt op het Vossenplein, ligt de nadruk op cultuur.

Het andere jaar trekken we de natuur in, logeren we in het Avonturenhuis. Op de heen- en terugweg bezoeken we tentoonstellingen. Ter plaatse genieten we van de prachtige omgeving en de rust. We gaan geocachen, tekenen, organiseren een avondspel, verzamelen rond het kampvuur, komen vol energie terug.

Het gebouw van de muziekacademie van het GO! ademt kunst uit. Leerlingen kunnen zich hier nog verdiepen in het DKO.

Een klein professioneel team begeleidt en coacht het leerproces, zorgt voor continuïteit binnen de twee leerjaren en kruisbestuiving tussen de leervakken. Zij bieden boeiende leeruitdagingen in een veilige schoolomgeving.

Meesters in de Kunsten van de! Kunsthumaniora geven de artistieke vakken en zorgen voor een perfecte voorbereiding op de tweede graad KSO. Wie slaagt in het 2e jaar kan dan ook zonder toelatingsproef doorstromen naar de! Kunsthumaniora.

Evaluatie

Onze leerlingen krijgen geen examens.  Naast een permanente evaluatie, richten we ook evaluatieweken in. Tijdens deze weken organiseren we telkens 3 à 4 herhalingstoetsen waarbij we voldoende tijd nemen om voor te bereiden en te reflecteren. Deze worden gevolgd door uitstappen. We trekken o.a. voor een biotoopstudie naar de Hobokense Polders, gaan klimmen of schaatsen, bezoeken theatervoorstellingen, krijgen workshops rond cyberpesten, EHBO enz.

Eerste jaar

Aanbod 1A Artistieke vorming

Deze leerlingen hebben al gekozen voor een eerste graad met een artistiek accent. Alle leerlingen verkennen hun artistieke aanleg en mogelijkheden. Binnen het project kunstvakken maken de leerlingen kennis met beeldende vorming, woordkunst, drama en muziek

Tweede jaar

Basisopties in het tweede jaar

Wij richten in de tweede jaren zes uur basisoptie in. In de vakken beeldende vorming en kunstinitiatie realiseren wij doelen uit de basisvorming en geven we de leerlingen een kans om een meer verdiepend differentiatiepakket te kiezen. De remediëring wordt gerealiseerd in het leeratelier en is structureel ingebouwd in de basisvorming.

Er is de keuze tussen de artistieke opties Beeld of Woord.

Wil je meer weten over het vak Beeldende vorming in de optie Beeld?  Download onze folder hier.

De visie achter Explo Art

Bij ExploArt omarmen we voortdurend innovatieve benaderingen van leren die de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van onze leerlingen stimuleren. Daarom zijn we verheugd om de Mantle of the Expert-methode te introduceren als een spannende toevoeging aan ons onderwijsprogramma.

Deze benadering nodigt leerlingen uit om actief deel te nemen aan hun leerproces door middel van rollenspel en het aannemen van verantwoordelijkheden binnen een denkbeeldige context. Het resultaat? Een stimulerende omgeving waarin creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking centraal staan.

Om deze aanpak effectief te integreren, volgen al onze leerkrachten momenteel bijscholingen bij Bob Selderslaghs, doctor in de kunsten en onderzoeker in dramaeducatie. Ze worden uitgerust met de nodige tools en vaardigheden om deze methode in de toekomst naadloos te integreren in hun lessen.

Onze visie is om een dynamische leeromgeving te creëren waarin leerlingen niet alleen kennis verwerven, maar ook essentiële vaardigheden ontwikkelen voor succes in de 21e eeuw. Met de Mantle of the Expert-methode streven we ernaar om het leerproces te verrijken en onze leerlingen te helpen bloeien als zelfverzekerde en competente individuen.

We kijken ernaar uit om samen met onze leerkrachten en leerlingen op dit boeiende leeravontuur te gaan, waar ontdekking en betrokkenheid hand in hand gaan.

Igor Duronjic (adjunct-directeur)

Explo Art vind je in de gebouwen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van het GO!

De! Kunsthumaniora was al langer op zoek naar een locatie in het centrum van Antwerpen om daar ook een eerste graad op te richten. Onze Campus Ieperman ligt voor leerlingen die binnen de Singel wonen redelijk ver en de verbinding met het openbaar vervoer tussen centrum Antwerpen en centrum Wilrijk is ook niet zo snel.

Na overleg met GO! Antwerpen hebben wij beslist om te starten met een eerste graad Kunst en Creatie in de gebouwen van de Ma'GO op de Mechelsesteenweg. De locatie leent zich uitstekend voor een kleinschalig project met twee klassen, een 1e en een 2e jaar met telkens 22 leerlingen. 

Elke klas gebruikt twee lokalen, een instructieklas en een werkruimte voor groepswerk of begeleid zelfstandig leren. De derde verdieping wordt gebruikt voor specifieke vakken zoals wetenschappen, techniek en als atelier voor beeldende vorming.

Het gebouw is van begin 19de eeuw maar is goed uitgerust. Overal draadloos internet, smartboard in de instructieklassen en laptops voor leerlingen. Wij creëren een rijke leeromgeving ondersteund door onze digitale schoolomgeving, Smartschool.

GALERIJ

SFEERBEELDEN

Mantle of the Expert: Bronstijd

Klimmen

Schaatsen

GWP

Biotoopstudie

Halloween