VOORBEREIDEND JAAR OP HOGER KUNSTONDERWIJS

KLASSIEKE MUZIEK

Na hun secundaire studies kunnen leerlingen dit speciale programma volgen als voorbereiding op het hoger kunstonderwijs in klassieke muziek. Gedurende één schooljaar krijgen zij een intensieve artistieke opleiding in de muziek (klassieke muziek, theoretische afdeling). Bovendien worden de leerlingen rechtstreeks voorbereid op de artistieke toelatingsproef van het Conservatorium Antwerpen (AP School of Arts). De cursus instrument in de klassieke muziek wordt opgesplitst in: 1,5 uur hoofdinstrument en 0,5 uur neveninstrument. Het neveninstrument is voor niet - pianisten: verplicht piano, voor pianisten: een instrument naar keuze.

Contact

Meer info

Toelatingsvoorwaarden, toelatingsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en slagen voor de toelatingsproef.

Hoe je je registreert voor de toelatingsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijvingen.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

GALERIJ