INSCHRIJVING 2022-2023

2e JAAR KUNST EN CREATIE optie BEELD

Kandidaten die willen starten in het 2e jaar Kunst en Creatie optie Beeld registreren zich eerst en schrijven zich vervolgens in. Lees hieronder de volledige uitleg.


  1. Registratie

Elke kandidaat registreert zich online via onderstaand registratieformulier:

REGISTRATIEFORMULIER

Naast het invullen van persoonlijke en studiegegevens, kies je via dit formulier ook de gewenste klas.

Belangrijk: Als je tijdens de registratie je klas niet kan selecteren, dan betekent dit dat er helaas geen vrije plaatsen zijn en dat je in deze klas niet kan beginnen. Wil je op de hoogte gebracht worden indien er toch een plaats vrijkomt, bel je naar Campus ExploArt of Campus Ieperman om je gegevens achter te laten. Kan je je klas wel selecteren dan zijn er vrije plaatsen maar moet je nog wel inschrijven (meer info hierover vind je bij "Inschrijving").

Na de registratie:

  • ontvang je automatisch een bevestigingsmail. Controleer zeker of je deze al dan niet in de ongewenste post gekregen hebt. Heb je niets ontvangen, contacteer dan de school;

  • staan al je gegevens klaar om de inschrijving vlot te laten verlopen;

  • kunnen we je per mail op de hoogte houden bij eventuele wijzigingen omtrent inschrijven.


Klassen die volzet zijn

In Campus Ieperman en ExploArt kan je je niet meer registreren en inschrijven voor Kunst en Creatie Beeld (2ARB).


  1. Inschrijving

Onze inschrijvingen starten op 1 juli om 13:00 uur in Campus Ieperman en Explo Art. De school is geopend om 9:00 uur. De inschrijvingen zullen gebeuren in volgorde van binnenkomst vanaf 9:00 uur. De vrije plaatsen worden dus ook in deze volgorde opgevuld.

Opgelet: In Campus Explo Art zijn de plaatsen voor het 2e jaar zeer beperkt.

Wat breng je mee?

  • identiteitskaart van de kandidaat

  • bewijs vorige studie

Het bewijs van vorige studie is jouw eindbeslissing of syntheseblad van je studieresultaten van schooljaar 2021-2022. Hierop moeten minstens de onderwijsvorm (A-stroom, B-stroom), het leerjaar en het behaald attest op staan. Op basis van deze gegevens controleren we je toelatingsvoorwaarden.

Ben je niet zeker of je het juiste document hebt, neem dan al je papieren mee die je meekrijgt van je school.

Inschrijven per volmacht

Ouders of andere leerlingverantwoordelijken die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de inschrijvingsperiode, kunnen iemand anders een volmacht geven. Enkel meerderjarigen mogen volmachthouder zijn.

Via dit document kan je de volmacht geven en kan je de bepalingen raadplegen waaraan deze moet voldoen.