BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN

TOEGEPASTE EN VRIJE BEELDENDE KUNST

Heb je een uitgesproken belangstelling voor beeldende kunst? Denk, voel en handel je spontaan op een beeldende manier? Dan ben je een geschikte kandidaat voor deze studierichting. Jouw ontplooiing als een autonome, artistieke persoonlijkheid staat hier centraal.

Beeldende en Architecturale Kunsten

In Beeldende en Architecturale Kunsten (BAK) leer je omgaan met verschillende materialen en technieken en bestudeer je de verschillende beeldende aspecten. Deze vormen de bouwstenen om in de derde graad je eigen beeldtaal te ontwikkelen.

Het waarnemingstekenen vertrekt van de basisprincipes van het constructief tekenen en evolueert naar het organisch tekenen van planten en dieren.

In het vak beeldende vorming leer je hoe je een compositie opbouwt met vorm, licht, kleur en materie.

In het vak architecturale vorming leer je ontwerpen en ruimtelijk vormgeven, met architectuur als inspiratiebron. Zo verfijn je je ruimtelijk inzicht.

In de derde graad hechten we veel belang aan het individuele onderzoek, het denk- en ontwerpproces. We benadrukken ook het belang van de zelfbeleving, het ‘eigen’ maken, het al doende ontdekken. Een experimentele attitude geeft je de grootst mogelijke vrijheid je creatief te uiten. Tussen het artistieke, verstandelijke, creatieve en uitvoerende is een voortdurende wisselwerking. Daarom staan ook de algemeen vormende vakken waar mogelijk in onmiddellijke relatie tot jouw artistieke ontplooiing.

Vanaf de derde graad kan je kiezen tussen Toegepaste Beeldende Kunst of Vrije Beeldende Kunst.

Toegepaste Beeldende Kunst

Toegepaste Beeldende Kunst (TBK), met het vak ‘toegepaste beeldende vorming - specifiek atelier’ dat raakpunten heeft met de toegepaste kunsten, zoals grafische en illustratieve vormgeving, scenografie, kostuum- en juweelontwerp, fotografie, design, e.a... Je verkent op een beeldende manier jezelf, je omgeving, je eigen belevingswereld en je avonturen en geeft deze vorm op een eigenzinnige manier. Je zoekt naar mogelijke oplossingen als antwoord op een vraag die gesteld wordt binnen een gekaderde opdracht die gericht is op communicatie. Je experimenteert en onderzoekt een zo breed mogelijk palet van technieken.

Vrije Beeldende Kunst

Vrije Beeldende Kunst (VBK), waar het vak ‘vrije beeldende vorming - specifiek atelier’ je uitdaagt om authentieke concepten te ontwikkelen en deze eigenzinnig te verbeelden. Het specifieke aan dit atelier is dat het niet medium gebonden is. Je kan je dan ook profileren in eender welk vrij beeldend medium zoals schilderen, installatie, experimentele video, performance, fotografie, e.a....

Naast deze differentiatievakken verdiepen ook de andere beeldende vakken verder de basisopleiding. In het waarnemingstekenen wordt de visuele wereld geobserveerd, geanalyseerd en geconcretiseerd in schetsen en tekeningen. Stilleven, plaaster, skelet, portret en figuur nemen we hiervoor als aanleiding. Je leert exact observeren, je traint je visuele geheugen en je ontwikkelt een gevoel voor constructie en verhouding. Tegelijk word je uitgedaagd de grenzen van je expressieve vaardigheden te verleggen. In het vak beeldende vorming wordt je onderzoek naar de beeldende aspecten complexer.

Beide studierichtingen bieden je een brede basisopleiding met het oog op de doorstroming naar het hoger kunstonderwijs. De meeste opleidingen in de ’School of Arts’ behoren tot de mogelijkheden.

Voor instromers in het 5e en 6e jaar is een oriënteringsdag voorzien.

Meer info over de doorstromingsmogelijkheden hier.

Contact

Meer info

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

GALERIJ

Hieronder vind je een selectie werken uit het 4e jaar. Werken van het 5e en 6e jaar kan je bekijken op de afdelingswebsites: Toegepaste Beeldende Kunst en Vrije Beeldende Kunst.

Vak waarnemingstekenen 4BAK

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vak architecturale vorming 4BAK

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Vak beeldende vorming 4BAK

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Vak waarnemingstekenen 4BAK

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vak architecturale vorming 4BAK

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Vak beeldende vorming 4BAK

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image