ARCHITECTURALE VORMING EN BEELDENDE VORMING

Beeldende en Architecturale Vorming

De studierichting Beeldende en Architecturale Vorming (BAV) is doorstromingsgericht.

Zoals in de afdeling Beeldende en Architecturale Kunsten (BAK) wordt ook hier een algemene artistieke opleiding gegeven. Met dit verschil dat een groter accent ligt op de algemeen vormende vakken (vnl. wiskunde en wetenschappen).

Het waarnemingsteken vertrekt van de basisprincipes van het constructief tekenen en evolueert naar het organisch tekenen van planten en dieren. In het vak beeldende vorming leer je een compositie opbouwen in zowel 2 als 3 dimensies met aandacht voor vorm, licht, kleur en materie. In het vak architecturale vorming leer je ontwerpen en ruimtelijk vormgeven met architectuur als inspiratiebron. Zo verfijn je je ruimtelijk inzicht.

Vanaf de derde graad kan gekozen worden tussen Beeldende Vorming of Architecturale Vorming, afhankelijk van de latere studiekeuze. Voor instromers is een oriënteringsproef voorzien.

Beeldende Vorming

Beeldende Vorming (BV) is voor jou een interessante studierichting als je je culturele en intellectuele belangstelling wil uiten via verschillende artistieke media: grafisch werk, schilderen, foto en video, installaties, games, enz. In de studierichting Beeldende Vorming kan je ook linken leggen en inspiratie halen uit de wereld van de podiumkunsten of je creativiteit meer richten op productontwikkeling en design. In de studierichting Beeldende Vorming komen alle facetten van kunstcreatie evenwaardig aan bod: het onderzoek en het experiment zijn even belangrijk als het artistiek product. Vaardigheden zoals gericht informatie verwerven, keuzes maken en oplossingsgericht handelen spelen een voorname rol naast materialenkennis en artistieke technieken. Meer nog dan in andere studierichtingen is kritisch reflecteren en het verantwoorden van je keuzes een essentieel element in de opleiding. Na 6BV ben je goed voorbereid op universitaire kunstopleidingen zoals ’Conservatie en Restauratie’, ’Productontwikkeling’, ’Kunstwetenschappen’ en ’Kunstgeschiedenis’ waar ook de conceptuele en kunsttheoretische benadering centraal staat. Maar je bent ook klaar voor andere studierichtingen van het hoger onderwijs in de Beeldende Kunsten.

Meer info over de doorstromingsmogelijkheden hier.

Architecturale vorming

Architecturale Vorming (AV) trekt leerlingen aan die ontwerpmatige competenties koppelen aan wiskundige interesse. De leerlingen krijgen in de creatieve en artistieke omgeving van het KSO een curriculum aangeboden dat ook sterk inzet op algemene kennis en intellectuele vaardigheden. Ofwel kiezen zij al doelbewust voor een voorbereiding op architectuurstudies ofwel voor verschillende andere universitaire opleidingen die zich focussen op ontwerpwetenschappen (productontwikkeling, ingenieur-architect, interieurarchitectuur). Architecturale Vorming onderscheid zich van andere vormingsafdelingen op drie vakken:

  • De aspecten licht, vorm, compositie, die ook eigen zijn aan beeldende vorming worden hier in hun ruimtelijke en maatschappelijke context geplaatst, zoals de studie van de persoonlijke en publieke ruimte, de menselijke schaal, duurzaamheid, het milieu.

  • Naast het vormonderzoek op zich worden relaties tussen functie, constructie, materie, omgeving onderzocht door toepassing van begrippen als ergonomie, sterkte, materiaal en maakbaarheid.

  • Wetenschappelijke voorstellingswijzen worden aangeleerd via projectietekenen en perspectiefleer.

  • Zij leren hun ontwerpen weergeven in ruimtelijke modellen en digitale tekeningen (2D en 3D)

  • De artistieke vorming wordt ondersteund door een doorgedreven wiskundige vorming (6 uur/week)

Omdat de leerlingen ingewijd worden in een aantal artistieke processen, specifiek wiskundige kennis en ontwerpgerichte vaardigheden starten zij in hun verdere universitaire opleiding met een voorsprong op leerlingen uit een ASO-richting.

Contact

Meer info

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.


Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

GALERIJ

Hieronder vind je een selectie werken uit het 4e jaar. Werken van het 5e en 6e jaar kan je bekijken op de afdelingswebsites: Architecturale Vorming en Beeldende Vorming.

Vak beeldende vorming 4BAV

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vak architecturale vorming 4BAV

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Vak architecturale vorming 4BAV

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vak architecturale vorming 4BAV

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vak beeldende vorming 4BAV

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vak architecturale vorming 4BAV

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image