TOEGEPASTE ARTISTIEKE OPLEIDING EN

VRIJE ARTISTIEKE OPLEIDING

Artistieke Opleiding

De studierichting Artistieke Opleiding is gericht op de doorstroming naar welbepaalde studierichtingen binnen het HKO in de beeldende kunsten en aanverwante. Het pakket algemene vakken is, voornamelijk in de 3de graad, kleiner dan in de Beeldende en Architecturale Kunsten.

In de algemene vakken doet men maximaal appel op de individuele bekwaamheden van elke leerling door gebruik te maken van aangepaste werkvormen, van een intensieve individuele begeleiding en van projectgericht, vakoverschrijdend en ervaringsgericht leren. Dit sterk gedifferentieerd onderwijs wordt gevaloriseerd door middel van een permanente, gedifferentieerde en eventueel sterk geïndividualiseerde evaluatie. Binnen het pakket kunstvakken vormen het waarnemingstekenen en de beeldende vorming (2 en 3 dimensies) het basispakket.

In de toegepaste beeldende vorming vertrekt men vanuit de typografische vormgeving om te komen tot een basis voor de verschillende toegepaste kunsten.

Toegepaste en Vrije Artistieke Opleiding

In het 5e en 6e jaar wordt, naast de brede basisopleiding, voorzien in een initiatie in de verschillende artistieke disciplines binnen het studiegebied beeldende kunsten in het HKO.

Op basis van het vak ‘kunstambachten’ kan een keuze gemaakt worden tussen de optie Toegepaste Artistieke Opleiding (TAO) (audiovisuele vorming, grafische- en ruimtelijke vormgeving) en de optie Vrije Artistieke Opleiding (VAO) (audiovisuele vorming, beeldhouwen, schilderen, vrije grafiek).

De kunstvakken worden opgezet in één geïntegreerd werkatelier. De vaardigheden die worden aangeleerd zijn een middel om het artistiek - creatief proces tot een goed einde te brengen en vormen dus geen doel op zich.

Doorstroming:

• Professionele bachelor opleiding

• School of Arts

Meer info over doorstromingsmogelijkheden hier.

Contact

Meer info

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

GALERIJ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image