DOMEIN KUNST EN CREATIE

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE VORMING

De studierichting Beeldende en Audiovisuele Vorming is doorstromingsgericht.

Heb je interesse in beeldende kunst en in het bijzonder fotografie, video of digitale media dan ben je bij ons aan het juiste adres! Je leert op een creatieve manier werken met hedendaagse communicatiemiddelen. Onderzoek aan de hand van documenteren, analyseren en reflecteren maken een belangrijk deel uit van je opleiding en je persoonlijke groei. De nauwe samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende kunstvakken verbreedt je blik op de wereld. Foto, film, geluid, typografie, tekenen en andere kunsten worden je expressievormen.

In het vak beeldend waarnemen leer je op een bewuste manier de wereld rondom je ‘waar’ te nemen. Aan de hand van onderzoek en opdrachten ga je inzichten uitwerken in een waaier van beeldende opdrachten waarbij de verschillende basisprincipes en technieken van beeldende kunst aan bod komen.

In de vakken fotografie en video leer je de geschiedenis, techniek en artistieke principes van deze audiovisuele media kennen. Na een introductie in de basistechnieken leer je een eigen stem ontwikkelen waarmee je ideeën vormgeeft in beelden, klanken en presentatie.

Na het voltooien van het derde jaar heb je een beter inzicht in je motivatie en mogelijkheden voor je verdere schoolcarrière. Deze ervaring zal je helpen in het maken van een verdere studiekeuze. Na het derde jaar kan je kiezen voor een verdere verdieping in de audiovisuele of in het beeldende element van de vorming.

In het vierde jaar blijven video en beeldende vorming een vaste component van de opleiding. Als je echter in de derde graad verder wil gaan naar specifiek beeldend kies je best voor het keuzevak waarnemingstekenen. Als het audiovisuele meer jouw ding is kies je beter voor het keuzevak fotografie.

Het gekozen parcours zal je uiteindelijke voorbereiden tot doorstromen naar audiovisuele of beeldende vorming in de derde graad. De overstap naar architecturale vorming in de derde graad is een minder evidente keuze. Maar blijft zeker mogelijk.

Zowel Beeldende als Audiovisuele Vorming zijn doorstromingsgericht. Aangezien dit een vormingsrichting is, spelen de algemene vakken zoals o.a. wiskunde en wetenschappen een zeer belangrijke rol. Je hebt ze immers nodig om goed aan de slag te gaan met de praktische artistieke opdrachten. Het samengaan van de kunstvakken met de algemene vakken zorgt ervoor dat je een solide opleiding geniet waarmee je na het zesde jaar nog alle kanten uit kunt gaan. Maar natuurlijk ben je optimaal voorbereid voor verdere opleidingen in de ’School of Arts’.

Gedurende de opleiding worden er regelmatig tentoonstellingen bezocht. Workshops en lezingen met experts en kunstenaars laten je kennis maken met artistieke projecten en de nieuwste ontwikkelingen in o.a. audio, animatie, foto of video.

Meer info en werk van de leerlingen vind je op de site van de afdeling. Een regelmatige flow van recent werk vind je op de Instagram account: pix_and_motion.

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Algemene vorming en artistieke ontplooiing

Kunstonderwijs is niet zomaar wat tekenen of muziek maken, kiezen voor kunst en creatie is kiezen voor artistieke vakken en algemene vakken. Beide zijn voor ons even belangrijk en wij leggen de lat hoog voor allebei.

Met innovatief en sterk onderwijs maken wij dat haalbaar voor jou. Hoe wij dat doen, lees je hier.

Zorg

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Lees meer over onze aanpak hier.

Toelatingsvoorwaarden, oriënteringsproef en inschrijven

Om te starten moet je een oriënteringsattest hebben dat toegang geeft tot de gewenste klas en deelgenomen hebben aan de oriënteringsproef.

Hoe je je registreert voor de oriënteringsproef, wat we op die dag van je verwachten en hoe je je uiteindelijk inschrijft, lees je allemaal onder Inschrijving.

GALERIJ

3de jaar Beeldend waarnemen - oefening perspectief

3de jaar Beeldend waarnemen - oefening logo

3de jaar Beeldend waarnemen - oefening filmaffiche

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image