EERSTE GRAAD - CAMPUS IEPERMAN

De inhoud

Het uitgangspunt van het onderwijs is niet meer: “Welke kennis van vroeger en van vandaag moeten wij doorgeven aan de leerlingen?” maar wel: “Welke competenties (kennis, vaardigheden en attitude) hebben de leerlingen nodig om in de toekomst te kunnen functioneren als individu, partner, professional?” De eindtermen worden, zijn opstapjes om die competenties te bereiken. Wij bieden onze leerlingen niet alleen de vakkennis, maar trainen hen ook in leef-kennis. Samen leren en samenleven zullen wij in elke les inbouwen. Onze leerkrachten hebben gezien dat zij dat alleen kunnen realiseren als zij samenwerken.

De structuur

Wij hebben alle vakken van het eerste leerjaar gegroepeerd in vier clusters: TAAL, MAVO, STEM en TALENT. Wij koppelen die clusters telkens aan 2 werkwoorden zodat wij in acht werkwoorden omschrijven wat wij onze leerlingen doorheen alle vakken willen aanleren. Als GO! school staan wij sterk in deze vernieuwing omdat die combinatie van vakkennis en leef-kennis in ons PPGO ingeschreven staat. GO! scholen gaan al jaren voor samen leren, samenleven. Voorbereiden op leren of werken en voorbereiden op actief burgerschap, het zit in de traditie van elke GO! school.

Cluster Taal

Leren en communiceren: leerlingen leren communiceren in het Nederlands en in moderne vreemde talen, analoog en digitaal. Wij scherpen hun leervaardigheid, hun nieuwsgierigheid en hun kritische zin aan zodat zij vaardig worden in het verwerven van nieuwe en correcte kennis.

Cluster Mavo

Samenleven en begrijpen: leerlingen leren hoe het samenleven van mensen bepaald wordt door de tijd en de ruimte waarin zij leven. Uit de kennis van de samenlevingen uit het verleden en die in andere landen leren zij hoe zij vandaag als jonge burger kunnen functioneren in onze snel veranderende maatschappij.

Cluster Stem

Denken en maken: leerlingen ontdekken dat zij kunnen bedenken en uitvoeren voor praktische problemen die zij in hun dagelijks leven meemaken. Zij leren denkend onderzoeken en experimenteren in het fablab.

Cluster Talent

Verkennen en kiezen: leerlingen van de eerste graad leren zichzelf, hun talenten en hun mogelijkheden kennen en ontwikkelen keuzevaardigheden. Zij leren de structuur van het secundair onderwijs kennen en de toekomstmogelijkheden die elke studierichting biedt.


Eerste jaar

Aanbod 1A met keuze Klassieke talen / Moderne talen-wetenschappen

We vullen de vier keuze-uren in met twee modules van twee uur. De modules zijn thema’s uit de studiedomeinen van de tweede en de derde graad: taal en cultuur, stem-wetenschappen, stem-techniek, economie en organisatie, maatschappij en samenleving, sport. Elke module duurt een derde van een schooljaar. Wie dat wenst kan één module gedurende het ganse schooljaar vervangen door Latijn. Zo leren onze leerlingen alle studierichtingen van de tweede en de derde graad beter kennen en leren zij een positieve studiekeuze maken.

Aanbod 1A met keuze Artistieke vorming / Muziek / Dans

Deze leerlingen hebben al gekozen voor een eerste graad met een artistiek accent. Behalve de leerlingen van Dans verkennen alle leerlingen hun artistieke aanleg en mogelijkheden. Binnen het project kunstvakken maken de leerlingen kennis met beeldende vorming, digitale beeldbewerking, woordkunst, drama, muziek en dans.

Tweede jaar

Basisopties in het tweede jaar

Wij richten in de tweede jaren zes uur basisoptie in. In de vakken plastische opvoeding en kunstinitiatie realiseren wij doelen uit de basisvorming en geven we de leerlingen een kans om een meer verdiepend differentiatiepakket te kiezen. De remediëring wordt gerealiseerd in het leeratelier en is structureel ingebouwd in de basisvorming.

Er is de keuze tussen Klassieke talen en Moderne talen-wetenschappen enerzijds en tussen de artistieke opties Beeld, Digitaal Beeld, Dans, Muziek of Woord anderzijds.


Beeld of Digitaal Beeld?

Wil je meer weten over Kunst en Creatie optie Beeld?

Download hier onze folder .


Wil je meer weten over Kunst en Creatie optie Digitaal Beeld ?

Bekijk deze video:

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

GALERIJ

SFEERBEELDEN