De!Kunsthumaniora heeft een brede eerste graad en biedt in de 2e en de 3e graad kunstsecundair onderwijs aan, zowel beeldende kunsten als podiumkunsten. Met je getuigschrift basisonderwijs ben je welkom op de campus Ieperman, het groene hart van Wilrijk, of in onze nieuwe stadscampus Explo Art. In onze brede eerste graad kan je je eigen talenten verder ontdekken en ontwikkelen... Wie voor kunstsecundair onderwijs (KSO) kiest, kiest in de!Kunsthumaniora voor het ruimste KSO-aanbod van Vlaanderen, maar altijd met het oog op verder studeren in het hoger onderwijs. Binnen de podiumkunsten opteer je voor Dans, Muziek of Woord. Vanuit je eigen aanleg en interesse kan je die keuze nog verfijnen. Klassieke muziek, Muziek-Woord, Jazz en Pop/Rock zijn vier evenwaardige studierichtingen binnen Muziek. Ook ons aanbod binnen de beeldende kunsten is veelzijdig en gedifferentieerd. Door de verschillende disciplines (audiovisuele, architecturale, beeldende) en de verschillende benadering (vrij of toegepast, conceptueel of uitvoerend) kan je echt een studierichting vinden die past bij jouw artistieke profiel. De voorbereidende jaren zijn gericht op een speciale doelgroep: leerlingen die al een diploma secundair onderwijs behaalden en zich willen voorbereiden op een specifieke richting in het hoger kunstonderwijs.

Wij nodigen je graag uit om verder kennis te maken met het ruime studieaanbod van de!Kunsthumaniora.

Heb je nog specifieke vragen neem dan gerust contact op met de school.

Het schoolreglement kan je hier bekijken.

Met vriendelijke groeten,


Tineke Toussaint
directeur


Luc Van Praet
co-directeur