Voorbereidend jaar Musical

Neem zeker een kijkje op de website van Voorbereidend jaar Musical.

Om in een musical te kunnen werken dient de speler de disciplines muziek, drama en dans op een gelijk niveau te beheersen. Deze multi-disciplinaire beheersing vereist een andere soort benadering van de speler dan de beheersing van elke discipline afzonderlijk. In het voorbereidend jaar komen zowel muziek, drama als dans aan bod, evenwel met een accent op de muziekopleiding, zang in het bijzonder (zang = hoofdinstrument). In voorbereiding op de verschillende voorstellingen, de geïntegreerde proef en de audities voor het vervolgonderwijs of voor artistieke projecten wordt één maal per week voorzien in 2 contacturen waarin de drie disciplines, zang, dans en drama, geïntegreerd aan bod komen. Niet alleen aanleg, maar ook een brede belangstelling voor de drie disciplines en hun diverse stijlen is noodzakelijk.

Toelatingsvoorwaarden:
• houder zijn van een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig buitenlands diploma
• inschrijven vóór 1 oktober
• slagen in de toelatingsproeven (info via het secretariaat en de website)

Kunstgeschiedenis 2
Muziekesthetica 2
Algemene muziekleer 8
Muziektheorie 2
Instrument 2 (hi zang)
Samenspel 2
Zang (stemvorming) 2
Koorzang 2
Hedendaagse dans 4
Klassieke dans 1
Algemene verbale vorming 2
Toneel 3