Voorbereidend jaar Muziek

Voorbereidend jaar Hoger Kunstonderwijs

Optie Jazz, Pop / Rock en productie

De afdeling PopRock organiseert sinds enkele jaren ook een voorbereidend jaar Productie. We bereiden de leerlingen optimaal voor op het toelatingsexamen productie aan een conservatorium of hogeschool (conservatorium Gent, PHL, …). Er wordt gewerkt aan opnametechnieken, mixing, materiaalkennis, programming, instrumentenleer, songanalyse, leadsheet… De leerlingen worden ook ingezet in de PopRock ensembles, waar ze o.a. leren werken met live sequencing.

Na hun secundaire studies kunnen leerlingen zich voorbereiden op het Hoger Kunstonderwijs in de Jazz- of Pop/Rock- muziek. Gedurende één schooljaar krijgen zij een intensieve muzikale opleiding (instrument, ensemble en muziektheorie) die hen voorbereidt op de toelatingsproeven in het Hoger Onderwijs (Conservatorium e.d.). De cursus instrument is opgesplitst in 1,5u hoofdinstrument (naar keuze) en 0,5u neveninstrument. Het neveninstrument is voor niet-pianisten verplicht piano (optie Jazz) of mag ook keyboards zijn (in de optie Pop/Rock). Voor diegenen die piano (Jazz) of keyboards (Pop/Rock) als hoofdinstrument nemen, mogen eender welk ander instrument kiezen als neveninstrument. In functie van de gekozen optie (Jazz of Pop/Rock) volgt de leerling jazzensemble of pop/rockensemble. Elementen van de algemene muziekleer, zoals ritme en harmonie, worden verder uitgediept in de ritmeklas (2u). Stemvorming gebeurt in het kader van de cursus ‘vocaal ensemble’. De jazzgeschiedenis komt ruim aanbod in de cursus muziekesthetica.

Toelatingsvoorwaarden:
• houder zijn van een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig buitenlands diploma
• inschrijven vóór 1 oktober
• slagen in de toelatingsproeven (info via het secretariaat en de website)

Optie Klassieke Muziek

Na hun secundaire studies kunnen leerlingen dit speciale programma volgen als voorbereiding op het Hoger Kunst onderwijs in de muziek. Gedurende één schooljaar krijgen zij een intensieve artistieke opleiding in de muziek (klassieke muziek, theoretische afdeling). Bovendien worden de leer lingen rechtstreeks voorbereid op de artistieke toelatingsproef van het Conservatorium Antwerpen (AP School of Arts). De cursus instrument in de klassieke muziek wordt opgesplitst in: 1,5 u hoofdinstrument en 0,5 u neveninstrument. Het neveninstrument is voor niet - pianisten: verplicht piano, voor pianisten: een instrument naar keuze

Toelatingsvoorwaarden:
• houder zijn van een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig buitenlands diploma
• minimale artistieke vooropleiding
• slagen in de toelatingsproeven (info via het secretariaat en de website)

Optie Musical

Om in een musical te kunnen werken dient de speler de disciplines muziek, drama en dans op een gelijk niveau te beheersen. Deze multi-disciplinaire beheersing vereist een andere soort benadering van de speler dan de beheersing van elke discipline afzonderlijk. In het voorbereidend jaar komen zowel muziek, drama als dans aan bod, evenwel met een accent op de muziekopleiding, zang in het bijzonder (zang = hoofdinstrument). In voorbereiding op de verschillende voorstellingen, de geïntegreerde proef en de audities voor het vervolgonderwijs of voor artistieke projecten wordt één maal per week voorzien in 2 contacturen waarin de drie disciplines, zang, dans en drama, geïntegreerd aan bod komen. Niet alleen aanleg, maar ook een brede belangstelling voor de drie disciplines en hun diverse stijlen is noodzakelijk.

Toelatingsvoorwaarden:
• houder zijn van een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig buitenlands diploma
• inschrijven vóór 1 oktober
• slagen in de toelatingsproeven (info via het secretariaat en de website)

Optie Jazz, Pop/Rock en Productie

  Jazz, Pop - Rock en Productie
Kunstgeschiedenis 2
Muziekesthetica 2
Algemene muziekleer 8
Muziektheorie 2
Instrument (HI, NI) of productie 2
Samenspel 6
Zang (stemvorming) 2
Koorzang 2
Hedendaagse dans 2

Optie Klassieke Muziek

  Klassieke Muziek
Kunstgeschiedenis 2
Muziekesthetica 4
Algemene muziekleer 10
Muziektheorie 2
Instrument 2 (1,5 hi/0,5 ni)
Samenspel 2
Zang (stemvorming) 2
Koorzang 2
Hedendaagse dans 2