Beeldende & Architecturale Vorming

Neem zeker een kijkje op de website van Beeldende Vorming.

De studierichting Beeldende en Architecturale Vorming zijn doorstomigsgericht. Zoals in de afdeling Beeldende en Architecturale Kunsten wordt ook hier in de 2de graad een algemene artistieke opleiding gegeven. Met dit verschil dat een groter accent ligt op de algemeen vormende vakken (vnl. Wiskunde/wetenschappen). Het Waarnemingsteken vertrekt van de basisprincipes van het constructief tekenen en evolueert naar het organisch tekenen van planten en dieren. In het vak Beeldende Vorming leer je een compositie opbouwen in zowel 2 als 3 dimensies met aandacht voor vorm, licht, kleur en materie. In het vak Architecturale Vorming leer je ontwerpen en ruimtelijk vormgeven met architectuur als inspiratiebron. Zo verfijn je je ruimtelijk inzicht. Vanaf de 3de graad kan gekozen worden tussen Beeldende of Architecturale vorming, afhankelijk van de latere studiekeuze. Voor instromers is een oriënteringsproef voorzien.

Beeldende vorming

Beeldende vorming is voor jou een interessante studierichting als je je culturele en intellectuele belangstelling wil uiten via verschillende artistieke media: grafisch werk, schilderen, foto en video, installaties, games,... In de studierichting Beeldende Vorming kan je ook linken leggen en inspiratie halen uit de wereld van de podiumkunsten of je creativiteit meer richten op productontwikkeling en design. In de studierichting Beeldende Vorming komen alle facetten van kunstcreatie evenwaardig aan bod: het onderzoek en het experiment zijn even belangrijk als het artistiek product. Vaardigheden zoals gericht informatie verwerven, keuzes maken en oplossingsgericht handelen spelen een voorname rol naast materialenkennis en artistieke technieken. Meer nog dan in andere studierichtingen is kritisch reflecteren en het verantwoorden van je keuzes een essentieel element in de opleiding. Na 6 BV ben je goed voorbereid op universitaire kunstopleidingen zoals ’Conservatie en Restauratie’, ’Productontwikkeling’, ’Kunstwetenschappen’ en ’Kunstgeschiedenis’ waar ook de conceptuele en kunsttheoretische benadering centraal staat. Maar je bent ook klaar voor andere studierichtingen van het hoger onderwijs in de Beeldende Kunsten. Meer info over doorstromingsmogelijkheden: http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/index.php

Architecturale vorming

Architecturale Vorming trekt leerlingen aan die ontwerpmatige competenties koppelen aan wiskundige interesse. De leerlingen krijgen in de creatieve en artistieke omgeving van het KSO een curriculum aangeboden dat ook sterk inzet op algemene kennis en intellectuele vaardigheden. Ofwel kiezen zij al doelbewust voor een voorbereiding op architectuurstudies ofwel voor verschillende andere universitaire opleidingen die zich focussen opontwerpwetenschappen ( productontwikkeling, ingenieur-architect, interieurarchitectuur). Architecturale Vorming onderscha-eid zich van andere vormingsafdelingen op drie vakken:

• de aspecten licht, vorm, compositie, die ook eigen zijn aan beeldende vorming worden hier in hun ruimtelijke en maatschappelijke context geplaatst, zoals de studie van de persoonlijke en publieke ruimte, de menselijke schaal, duurzaamheid, het milieu.

• Naast het vormonderzoek op zich worden relaties tussen functie, constructie, materie, omgeving onderzocht door toepassing van begrippen als ergonomie, sterkte, materiaal en maakbaarheid.

• Wetenschappelijke voorstellingswijzen worden aangeleerd via projectietekenen en perspectiefleer. • Zij leren hun ontwerpen weergeven in ruimtelijke modellen en digitale tekeningen (2D en 3D)

• De artistieke vorming wordt ondersteund door een doorgedreven wiskundige vorming (6u/week)

Omdat de leerlingen ingewijd worden in een aantal artistieke processen, specifiek wiskundige kennis en ontwerpgerichte vaardigheden starten zij in hun verdere universitaire opleiding met een voorsprong op leerlingen uit een ASO-richting.

  2e graad 3e graad  
  BAV BV AV
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2
Nederlands 4 3 3
Frans 2 2 2
Engels 2 2 2
Wiskunde 4 4 6
Fysica 1 1 1
Chemie 1 1 1
Biologie 1    
Project / paper   2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Kunstgeschiedenis 1 2 2
Kunstinitiatie 1    
Waarnemingstekenen 5 4 2
Architecturale vorming 3   8
Beeldende vorming 4 8