EERSTE GRAAD

In onze brede eerste graad leer je in de algemene vakken een flink pak basiskennis verwerven en verwerken. In de optie uren Latijn, Wetenschappen, Techniek, Dans of Artistieke Vorming (Beeldende Kunst, Woord, Muziek) ontdek je waar jouw specifiek talent ligt. Dit onder begeleiding van een professioneel, talentrijk én jong schoolteam en met een open communicatie.

Ondek via deze externe website ook alles over Explo Art. Een recente uitbreiding van het aanbod van de!Kunsthumaniora die aansluit bij muzische en ervaringsgerichte basisscholen.

Waarin zijn we sterk:
• Via verschillende projecten geven wij onderwijs dat aansluit bij belangrijke maatschappelijke thema’s en bij de leefwereld van het kind.
• In alle vakken is er plaats voor uitdieping en / of remediëring, actieve werkvormen, samenwerkend leren en zelfstandig leren. Leren leren is in alle vakken geïntegreerd en er wordt gebruik gemaakt van ICT en didactisch materiaal.
• De mogelijkheid om ook de artistieke talenten van kinderen aan bod te laten komen, is aanwezig in de lessen dans en artistieke vorming maar ook in de projecten en de uitstappen.

Artistieke Vorming

Binnen de optie Artistieke Vorming maken de leerlingen in het eerste leerjaar kennis met de verschillende kunstvormen in het project Kunstvakken. Via gevarieerde opdrachten in wisselende groepen ontdekken zij hun sterkte en hun interesse voor muziek, woord of beeldende kunsten. Daarnaast leren zij in muzikale opvoeding, plastische opvoeding en algemeen verbale vorming de basistechnieken van de drie disciplines. De leerlingen muziek krijgen ook 1u hoofdinstrument.

In het tweede leerjaar van de eerste graad kiezen de leerlingen, op basis van hun ervaring in het eerste jaar, voor woordkunst (ARW), muziek (ARM) of beeldende kunsten (ARB). Zij maken kennis met hun kunstvorm gedurende 6 lestijden per week. Zo leren zij die discipline beter kennen, maar dit is geen voorafname van hun keuze voor de tweede graad. Die keuze blijft volledig open.

Voor instromers in het 1ste en 2de leerjaar artistieke vorming muziek en instromers in het 2de leerjaar artistieke vorming woordkunst zijn oriënteringsproeven voorzien.

Dans

Danser zijn is een prachtig, maar ook veeleisend beroep en vergt vele jaren van intensieve danstraining. Daarom richt de ! Kunsthumaniora sinds september 2006 de 1ste graad DANS in. Zo voorziet de Kunsthumaniorain een volwaardige préprofessionele dansopleiding van 6 jaar.De 2 jaar extra dansopleiding in de 1ste graad geeft de mogelijkheid omde jonge leerlingen een juiste basis te geven en te vormen tot sterke hedendaagse dansers.Als voorbereiding op de 2de en 3de graad Dans vormt Klassieke Dans de kern van de basisopleiding (7u/week). Wij bouwen ons profiel ‘hedendaagse danser’ verder uit door een graduele toename van het aantal lestijden ‘Hedendaagse Dans’: 3u in het 1ste leerjaar, 7u in het 2de leerjaar, 9u in de 2de graad en 12u in de 3de graad. Net zoals bij topsport is een goede gezondheidsbegeleiding onontbeerlijk.Wij bieden dansanatomische begeleiding aan zowel preventief als revaliderend en ondersteunen de leerlingen bij het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon. Om toegelaten te kunnen worden moeten de leerlingen deelnemen aan audities.

Latijn

Voor leerlingen die graag met taal bezig zijn en interesse hebben voor de oudheid blijft Latijn een uitstekende aanvulling op de algemenevorming. Met 4 lestijden Latijn in het eerste en het tweede jaar leer je de taal ende cultuur van het oude Rome beter kennen en herken je er veel elementen van onze eigen taal en cultuur in. Met de basisoptie Latijn ben je goed voorbereid voor alle ASO-studierichtingen in de 2de graad.

Wetenschappen-Techniek

Al in de basisschool maken de leerlingen kennis met techniek en wetenschap, twee elementen die in onze maatschappij onontbeerlijk zijn. In de optie Wetenschappen - Techniek leren de leerlingen problemen onderzoeken en oplossen via een technisch-wetenschappelijke methode. Zij zoeken naar oplossingen die haalbaar zijn, veilig voor het milieu en aangepast aan het politiek en economisch systeem. Met de basisoptie Wetenschappen - Techniek ben je goed voorbereid voor deSTEM (science, technology, engineering and mathematics) studierichtingen in de 2de en 3de graad.

zie www.onderwijskiezer.be/v2/extra/stem.php

Lessentabel 1e jaar

  1 LAT 1 MWET 1 DNS 1 ARV 1 ARM
BASISVORMING          
Godsdienst / Zedenleer 2 2 2 2 2
Nederlands 5 5 5 5 5
Frans 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2
Wiskunde 5 5 5 5 5
Geschiedenis 1 1 1 1 1
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1
Muzikale Opvoeding 1 1 1 1 1
Plastische Opvoeding 1 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 1 2 2
+ KEUZEGEDEELTE          
Latijn 4        
Wetenschappelijk werk   2      
Techniek   2      
Project kunstvakken       3 3
Algemene Verbale Vorming       1  
Hoofdinstrument         1
Algemene muziekleer         1*
Hedendaagse Dans     3    
Klassieke Dans     2    
Totaal aantal uren 32 32 32 32 32
FACULTATIEF          
Inhaalles Klassieke Dans     2    
Inhaalles Hedendaagse Dans     1    
DKO Dans     4    

Lessentabel 2e jaar

  2 LAT 2 MWET 2 DNS 2 ARV 2 ARW 2 ARM
BASISVORMING            
Godsdienst / Zedenleer 2 2 2 2 2 2
Nederlands 5 5 5 5 5 5
Frans 3 3 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2
Plastische Opvoeding 1 1 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 1 2 2 2
+ KEUZEGEDEELTE            
Latijn 4          
Nederlands   2        
Economie   2        
Wetenschappelijk werk 2 2        
Kunstinitiatie     2 2 2 2
Initiatie Beeldende Kunsten       2    
Initiatie Podiumkunsten         2 2
Algemene Verbale Vorming         2  
Beeldende Vorming       2    
Hoofdinstrument           1
Algemene muziekleer           1
Klassieke Dans     2      
Hedendaagse Dans     3      
Totaal aantal uren 32 32 32 32 32 32
FACULTATIEF            
Inhaalles Klassieke Dans     2      
Inhaalles Hedendaagse Dans     1      
DKO Dans     4