Jazz / Pop-Rock

Neem zeker een kijkje op de website van Jazz-Pop-Rock-Productie.

De studierichting Muziek (Jazz / Pop - Rock) is doorstromingsgericht. Jazz, de bron van de hedendaagse 'lichte muziek' (Soul, Funk, Pop) wordt thans onderwezen aan alle conservatoria en het Lemmensinstituut. De opleiding Pop - Rock begint aan een opmars in het hoger onderwijs (PHL). Als enige school binnen het secundair onderwijs biedt de ! Kunsthumaniora een specifieke vooropleiding aan, zowel voor Jazz als voor Pop - Rock.

Voor wat betreft het instrument:
• volgen de leerlingen in de 2de graad 2 uur hoofdinstrument (één instrument naar keuze), waarvan 1u Jazz en 1u Pop - Rock
• volgen de leerlingen in de 3de graad 2u hoofdinstrument (één instrument naar keuze) Jazz of Pop - Rock in functie van de door hen gekozen optie en 1 uur neveninstrument
Het neveninstrument:
• voor niet- pianisten verplicht piano (optie Jazz) of keyboards (optie Pop - Rock)
• voor pianisten (Jazz) en keyboards (Pop - Rock) een instrument naar keuze in functie van de gekozen optie

Voor wat de cursus ensemble betreft:
• in de 2de graad volgen alle leerlingen én jazzensemble (2u) én Pop - Rockensemble (2u)
• in de 3de graad volgen de leerlingen of jazzensemble (4u) of Pop -Rockensemble (4u) in functie van de door hen gekozen optie (Jazz of Pop - Rock) De Jazzgeschiedenis komt ruim aan bod in de cursus muziekesthetica.

Net zoals voor de klassieke muziek zijn een minimum toelatingsniveau en toelatingsproeven vereist. Toelatingsvoorwaarden zijn te bekomen via het secretariaat en de website.

  2de gr 3de gr
Godsdienst / Zedenleer 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 3 2
Duits    2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis        2 2
Wiskunde     3 2
Fysica   1
LO 2 2
Kunstgeschiedenis   1
Muziekesthetica 2 1
Algemene Muziekleer 5 4
Instrument 2 3
Koorzang 1 1
Muziektheorie 1 1
Samenspel 4 4