Klassieke muziek

Neem zeker een kijkje op de website van Klassieke Muziek

De studierichting Muziek (optie Klassieke Muziek) is doorstromingsgericht, en stelt muzikaal begaafde jongeren in staat hun secundaire studies te combineren met een preprofessionele artistieke opleiding. Naast een algemene vorming, beantwoordend aan het voorgeschreven niveau, wordt hun talent ontwikkeld door een individuele artistieke begeleiding, zowel theoretisch als instrumentaal. De cursus instrument in de klassieke muziek wordt opgesplitst in: 1,5 u hoofdinstrument en 0,5 u neveninstrument. Het neveninstrument is: voor niet - pianisten: verplicht piano, voor pianisten: een instrument naar keuze. Daarnaast spelen de leerlingen in 2 of 3 ensembles. Voor de toelating tot het 3de, 4de en 5de jaar zijn toelatingsproeven voorzien. Het is inderdaad zo dat een minimum toelatingsniveau wenselijk is. Dit biedt de garantie om, na afronding van de studies aan de Kunsthumaniora, de studie van de gekozen discipline verder te zetten in het Hoger Onderwijs. De toelatingsvoorwaarden zijn te bekomen via het secretariaat en de website.

  2de gr 3de gr
  Klassiek Klassiek
Godsdienst / Zedenleer 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 3 2
Duits   2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 3 2
Natuurwetenschappen 2  
Fysica   1
LO 2 2
Kunstgeschiedenis   1
Muziekesthetica  2 1
Algemene Muziekleer    5 5
Instrument 2 2
Koorzang         1 2
Muziektheorie  1 1
Samenspel 2 3