Woordkunst-Drama

Kiezen voor Woordkunst-Drama betekent kiezen voor een uitgebreid algemeen studiepakket aangevuld met een waaier aan kunstvakken. Deze combinatie biedt je de mogelijkheid om later door te stromen naar het Hoger (Kunst) Onderwijs.

In de tweede graad Woordkunst - Drama verwerf je een brede basis met het oog op doorstroming naar de derde graad. In de lessen Verbale Vorming komen stemvorming, uitspraak en spreken voor publiek aan bod. In Dramatische Expressie ontwikkel je spelvaardigheden. Muziek en Dans vervolledigen de basisopleiding.

Ook in de derde graad Woordkunst – Drama is er een evenwicht tussen algemene vakken en kunstvakken. We zetten gericht in op de doorstroming naar het Hoger (Kunst) Onderwijs. Er zijn de vaste uren Voordracht, Toneel, Muziek en Dans. Vervolgens kan je gedurende vier uur per week je eigen parcours uitstippelen door het volgen van ateliers. Op die manier willen we onze spelers zo goed mogelijk vormen.

  2de graad 3de graad
  WD WD
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Nederlands 4 3
Frans 3 2
Engels 3 2
Duits   2
Wiskunde 3 2
Natuurwetenschappen 2  
Onderzoeksproject en GIP*   2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Kunstgeschiedenis   1
Kunstinitiatie 1  
Muziekesthetica 1 1
Algemene muziekleer 1 1
Creatief Musiceren/Zang 2 1
Koor 1 1
Algemene verbale vorming 3  
Dramatische expressie 3  
Toneel   3
Voordracht   2
Dans 2 2
Atelier   4