Woordkunst-Drama

De studierichting Woordkunst - Drama is doorstromingsgericht en biedt naast het algemeen vormend studiepakket een waaier aan kunstvakken. In de tweede graad Woordkunst - Drama verwerft de leerling een brede basis met het oog op doorstroming naar de derde graad. In de lessen Verbale Vorming komen stemvorming, uitspraak en spreken voor publiek aan bod. In Dramatische Expressie verwerven de leerlingen technische en creatieve spelvaardigheden. Muziek en Dans vervolledigen de basisopleiding.

In de derde graad kan de leerling de keuze maken tussen de optie Spel (WDS) of de optie Muziek (WDM).

De optie Spel gaat dieper in op spelen, schrijven en creëren.  

De optie Muziek focust zich meer op een stevige basis muziek en zang.  

Gezien het specifieke karakter van de opleiding zijn er in de tweede graad oriënteringsproeven en in de derde graad toelatingsproeven voorzien. De toelatingsvoorwaarden zijn te bekomen via het secretariaat en op de website.

  2de gr 3de gr  
    WD WM
Godsdienst / Zedenleer 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Frans 3 3 3
Engels 3 2 2
Duits   2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2
Wiskunde 3 2 2
Natuurwetenschappen 2    
LO 2 2 2
Kunstgeschiedenis   1 1
Kunstinitiatie 1    
Muziekesthetica 1 1 1
Algemene Muziekleer  1 1 1
Koorzang 1 1 1
CM / Zang 2 1 4
Algemene Verbale Vorming 6    
Hedendaagse Dans 2 2 2
Toneel   5 3
Voordracht   4 3

De leerlingen van WM volgen facultatief 1 uur pianobegeleiding.