Sofie De Schutter

Voorbereidend jaar beeld

Neem zeker ook een kijkje op de website van 7BEELD

Het voorbereidend jaar beeld biedt gedurende één schooljaar een intensieve basisopleiding aan in de Beeldende Kunsten en richt zich tot leerlingen die zich aangetrokken voelen tot de wereld van het artistiek gebeuren en die daaraan zelf actief willen deelnemen. Elke leerling met een diploma secundair onderwijs kan dit programma volgen als voorbereiding op het Hoger Kunstonderwijs. In de vakken kunstgeschiedenis en esthetica komen diverse kunstvormen, culturen en het actuele kunstgebeuren aan bod, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het esthetisch gevoel en het kritisch oordeel. Het Waarnemingstekenen omvat het constructief- en het modeltekenen. In de Beeldende Vorming komen zowel de twee- als de driedimensionele aspecten aan bod en wordt ingegaan op de studie van de beeldelementen. In de cursus Vrije Beeldende Vorming ligt het lesaccent eerder op het filosofisch - poëtische, conceptuele werkproces. Het specifieke aan dit atelier is dat het niet medium gebonden is. De leerling kan zich dan ook profileren in een vrij beeldend medium zoals schilderen, installatie, experimentele video ... De Toegepaste Beeldende Vorming heeft eerder raakpunten met de grafische en illustratieve vormgeving, scenografie, kostuum- en juwelenontwerp, design... met bijzondere aandacht voor het communicatieve aspect. Als enige toelatingsvoorwaarde wordt een diploma van secundair onderwijs of een gelijkwaardig buitenlands diploma gevraagd.

  3de graad, 3de leerjaar
 Kunstgeschiedenis 2
Esthetica 2
Waarnemingstekenen 8
Beeldelementen 2
Beeldende vorming 8
Toegepaste beeldende vorming 4
Vrije beeldende vorming 4