Artistieke Opleiding

Neem zeker een kijkje op de website van Artistieke opleiding

De studierichting Artistieke 0pleiding is gericht op de doorstroming naar welbepaalde studierichtingen binnen het HKO in de Beeldende Kunsten en aanverwante. Het pakket algemene vakken is, voornamelijk in de 3de graad, kleiner dan in de Beeldende en Architecturale Kunsten. In de algemene vakken doet men maximaal appel op de individuele bekwaamheden van elke leerling door gebruik te maken van aangepaste werkvormen, van een intensieve individuele begeleiding en van projectgericht, vakoverschrijdend en ervaringsgericht leren. Dit sterk gedifferentieerd onderwijs wordt gevaloriseerd door middel van een permanente, gedifferentieerde en eventueel sterk geïndividualiseerde evaluatie. Binnen het pakket kunstvakken vormen het Waarnemingstekenen en de Beeldende Vorming (2 en 3 dimensies) het basispakket. Op artistiek vlak wordt er in de 2de graad vertrokken van een brede basisopleiding. In de Toegepaste Beeldende Vorming vertrekt men vanuit de typografische vormgeving om te komen tot een basis voor de verschillende toegepaste kunsten. In de 3de graad wordt, naast de brede basisopleiding, voorzien in een initiatie in de verschillende artistieke disciplines binnen het studiegebied Beeldende Kunsten in het HKO. Op basis van het vak ‘Kunstambachten’ kan een keuze gemaakt worden tussen de optie Toegepaste Kunsten (Audiovisuele Vorming, Grafische- en Ruimtelijke Vormgeving) en de optie Vrije Kunsten (Audiovisuele Vorming, Beeldhouwen, Schilderen, Vrije Grafiek).

De kunstvakken worden opgezet in één geïntegreerd werkatelier. De vaardigheden die worden aangeleerd zijn een middel om het artistiek - creatief proces tot een goed einde te brengen en vormen dus geen doel op zich.
Doorstroming:
• Professionele bachelor opleiding
• School of Arts

Meer info over doorstromingsmogelijkheden: www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/index.php

  2e graad 3e graad  
  AO TAO VAO
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2
Nederlands 4 3 3
Frans 2 2 2
Engels 2 2 2
Wiskunde 3 2 2
Natuurwetenschappen 1    
Aardrijkskunde 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Kunstgeschiedenis   1 1
Kunstinitiatie 1    
Waarnemingstekenen 5 4 4
Beeldende vorming 8 8 8
Toegepaste beeldende vorming 4    
Kunstambachten   8 8