INSCHRIJVINGEN

Wil je je inschrijven in de! kunsthumaniora?
Registreer je dan eerst hier via deze link
Het inschrijven op onze school zal dan veel sneller verlopen.
Je bent dan ineens ingeschreven voor de oriënterings- of toelatingsproef.

INSCHRIJVINGSPERIODES


* Vrije inschrijvingen voor het 1e leerjaar campus Ieperman of Explo Art

Belangrijke wijziging wegens het opschorten van de fysieke inschrijvingen op school! (maatregel COVID-19)

Voor 1A en 1B is de digitale aanmeldperiode afgelopen. De leerlingen die zich aangemeld hebben en een ticket hebben gekregen, worden nu via mail of telefonisch gecontacteerd om zich in te schrijven.

Leerlingen voor 1A die zich niet aangemeld hebben of die geen ticket gekregen hebben van hun school naar keuze, kunnen zich vanaf maandag 18 mei om 9 uur opnieuw aanmelden via de website meldjeaansecundair.antwerpen.be. De aanmeldingen verlopen in chronologische volgorde. Wie eerst klikt komt als eerstvolgende op de wachtlijst aangezien er momenteel al een wachtlijst is op beide campussen.

Inschrijvingen

Wegens de coronamaatregelen zullen de inschrijvingen digitaal gebeuren via een platform waarvoor een toegangscode nodig is. Het platform wordt opengesteld op 2 juli om 15:00 uur.

Let op: in de zomervakantie zal de school gesloten zijn vanaf 3 juli 15 uur tot 16 augustus.

Nieuwe kandidaat-leerlingen die nog geen toegangscode hebben, krijgen deze vanaf 17 augustus gemaild:

  • Leerlingen voor het tweede leerjaar.
  • Leerlingen voor het 5de jaar Toegepaste en Vrije Beeldende Kunsten en het Voorbereidend jaar Beeldende Kunsten.

Kandidaten voor de proeven van augustus krijgen hun toegangscode op de dag van de proef zelf.

Belangrijk: In het eindrapport zit telkens het document "Eindbeslissing". Neem dit zeker mee naar de proef!

INGANGSPROEVEN

Er is een onderscheid tussen oriënteringsproeven en toelatingsproeven.

Voor de podiumkunsten zijn er toelatingsproeven, omdat er reeds een bepaald niveau verwacht wordt om te kunnen volgen. Slaag je niet voor die proef dan kan je herkansen in augustus. Als je dan weer niet slaagt, zal je een andere studierichting moeten kiezen.

Opgelet, omwille van de Coronamaatregelen vragen we aan alle ouders om niet mee te komen op het domein van de school. U kan uw zoon of dochter aan de schoolpoort afzetten en na het einde van de proef weer ophalen.

Informatie toelatingsproeven per studierichting (PDF):

•   Hedendaagse dans (27 juni)
•   Jazz Pop-Rock / Productie (1 juli & 27 aug.)
•   Klassieke Muziek (1 juli & 27 aug.)
•   Muziek-Woord (1 juli & 27 aug.)
•   Woordkunst Drama - algemene info (1 juli & 27 aug.)
  - Ziehier de teksten voor de toelatingsproeven van Woordkunst Drama
•   Voorbereidend jaar Woord-Drama (1 juli & 27 aug.)
•   Voorbereidend jaar musical (29 juni)

Voor de beeldende kunsten zijn er oriënteringsproeven, d.w.z. dat je via deze proeven weet aan welk niveau je je kan verwachten. Een slecht resultaat op zo'n proef kan je dus niet weerhouden om je in te schrijven. Het kan je wel twee keer doen nadenken of je wel in die richting thuishoort.

Opgelet, omwille van de Coronamaatregelen vragen we aan alle ouders om niet mee te komen op het domein van de school. U kan uw zoon of dochter aan de schoolpoort afzetten en na het einde van de proef weer ophalen.

Informatie oriënteringsproeven per studierichting (PDF):

•   Audiovisuele Vorming (2 juli & 27 aug.)
•   Alle richtingen Beeldende Kunsten (2 juli & 27 aug.)
•   Voorbeeldvragen voor Wiskunde en Wetenschappen (voor de studierichtingen AVV en BAV)
  - 3de jaar Wiskunde
  - 4de jaar Wiskunde
  - 4de jaar Wetenschappen
  - 5de jaar Wiskunde
  - 5de jaar Wetenschappen

INFODAG

De infodag vond plaats op 7 maart 2020. Kijk gerust verder op onze website voor meer informatie, of stuur ons een mailtje met specifieke vragen (zie 'Contact').

U kan ook eens kijken op onze Facebookpagina, waar je foto's en soms ook filmpjes van onze voorstellingen kan bekijken.