INSCHRIJVINGEN

Wil je je inschrijven in de! kunsthumaniora?
Registreer je dan eerst hier via deze link
Het inschrijven op onze school zal dan veel sneller verlopen.
Je bent dan ineens ingeschreven voor de oriënterings- of toelatingsproef.

INSCHRIJVINGSPERIODES


* Vrije inschrijvingen voor het 1e leerjaar campus Ieperman of Explo Art

Belangrijke wijziging wegens het opschorten van de fysieke inschrijvingen op school! (maatregel COVID-19)

Voor 1A en 1B is de digitale aanmeldperiode afgelopen. De leerlingen die zich aangemeld hebben en een ticket hebben gekregen, worden nu via mail of telefonisch gecontacteerd om zich in te schrijven.

Leerlingen voor 1A die zich niet aangemeld hebben of die geen ticket gekregen hebben van hun school naar keuze, kunnen zich vanaf maandag 18 mei om 9 uur opnieuw aanmelden via de website meldjeaansecundair.antwerpen.be. De aanmeldingen verlopen in chronologische volgorde. Wie eerst klikt komt als eerstvolgende op de wachtlijst aangezien er momenteel al een wachtlijst is op beide campussen.

2. Inschrijven op onze school met het toewijzingsticket vanaf 2 juli 2020 van 13-15u en 3 juli 2020 van 9-15u.

* Inschrijven voor het 2e t.e.m. het 7e leerjaar gebeurt op school.

Waar en wanneer?

Tijdens de zomervakantie kan u op onderstaande plaatsen en momenten inschrijven:

Campus ExploArt, Mechelsesteenweg 125, 2018 Antwerpen:
2 tot 3 juli 2020 - 9 tot 12u.
vanaf 19 augustus op weekdagen - 9u tot 12u.

Campus Harmonie, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen:

2 tot 3 juli 2020 - 9.30 tot 15u.
vanaf 19 augustus op weekdagen - 9u tot 15u.

Campus Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk:
(1ste graad, alle graden dans, 7de jaar musical)
2 tot 3 juli 2020 - 9 tot 12u
vanaf 19 augustus op weekdagen - 9u30 tot 12u.

WAT BRENG IK MEE?

  • Identiteitskaart van de leerling
  • Het procesverbaal van de oriënterings- of toelatingsproef, indien je een proef moest afleggen.
  • - Begin je in het 1ste jaar, neem je jouw Getuigschrift van Basisonderwijs mee.
    - Begin je in het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de jaar, neem je jouw originele rapport met eindbeslissing van de vorige secundaire school mee.
    - Bij een B of C-attest breng je ook jouw rapport mee van het laatste jaar dat je een A-attest had.
    - Begin je in het 7de jaar, neem je jouw Diploma Secundair Onderwijs mee.


INGANGSPROEVEN

Er is een onderscheid tussen oriënteringsproeven en toelatingsproeven.

Voor de podiumkunsten zijn er toelatingsproeven, omdat er reeds een bepaald niveau verwacht wordt om te kunnen volgen. Slaag je niet voor die proef dan kan je herkansen in augustus. Als je dan weer niet slaagt, zal je een andere studierichting moeten kiezen.

Informatie toelatingsproeven per studierichting (PDF):

•   Hedendaagse dans
•   Jazz Pop-Rock / Productie
•   Klassieke Muziek
•   Muziek-Woord
•   Woordkunst Drama - algemene info
  - Ziehier de teksten voor de toelatingsproeven van Woordkunst Drama
•   Voorbereidend jaar Woord-Drama
•   Voorbereidend jaar musical

Voor de beeldende kunsten zijn er oriënteringsproeven, d.w.z. dat je via deze proeven weet aan welk niveau je je kan verwachten. Een slecht resultaat op zo'n proef kan je dus niet weerhouden om je in te schrijven. Het kan je wel twee keer doen nadenken of je wel in die richting thuishoort.

Informatie oriënteringsproeven per studierichting (PDF):

•   Audiovisuele Vorming
•   Beeldende Kunsten
•   Voorbeeldvragen voor Wiskunde en Wetenschappen (voor de studierichtingen AVV en BAV)
  - 3de jaar Wiskunde
  - 4de jaar Wiskunde
  - 4de jaar Wetenschappen
  - 5de jaar Wiskunde
  - 5de jaar Wetenschappen

INFODAG

De infodag vond plaats op 7 maart 2020. Kijk gerust verder op onze website voor meer informatie, of stuur ons een mailtje met specifieke vragen (zie 'Contact').

U kan ook eens kijken op onze Facebookpagina, waar je foto's en soms ook filmpjes van onze voorstellingen kan bekijken.