Inschrijvingen

Inschrijvingsperiodes

Campus Harmonie, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen

Inschrijven voor het 1e leerjaar is vanaf academiejaar 19-20 met Meld je aan: meldjeaan.antwerpen.be

Inschrijvingen vanaf maandag 1 juli 9u voor 1stejaars, 12u voor de andere leerjaren.

Wat breng ik mee?

Identiteitskaart van de leerling

Het proces verbaal van de oriënterings- of toelatingsproef, indien je een proef moest afleggen.

Begin je in het 1ste jaar, neem je jouw Getuigschrift van Basisonderwijs mee.
Begin je in het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de jaar, neem je jouw originele rapport met eindbeslissing van de vorige secundaire school mee. Bij een B of C-attest breng je ook jouw rapport mee van het laatste jaar dat je een A-attest had.
Begin je in het 7de jaar, neem je jouw Diploma Secundair Onderwijs mee.

Oriënteringsproeven

De oriënterings en toelatingsproeven gaan in 2019 door op donderdag 27/6 en woensdag 28 aug

Informatie oriënteringsproeven 2de tot 5de jaar Woordkunst
Informatie oriënteringsproeven Beeldende Kunsten
Informatie oriënteringsproeven Audiovisuele Kunsten
Informatie toelatingsproeven 7de jaar Woordkunst
Informatie toelatingsproeven Muziek*

* Opgelet! Inschrijven voor de toelatingsproef MUZIEK kan enkel via info@kunsthumanioraklassiek.be

Voorbeeldvragen 3de jaar Wiskunde
Voorbeeldvragen 4de jaar Wiskunde
Voorbeeldvragen 5de jaar Wetenschappen
Voorbeeldvragen 5de jaar Wiskunde

Infodag

zaterdag 23 maart infodag

Alle informatie verschijnt nieuwspagina van deze website.

Kostenraming studies

Ziehier een overzicht van de te verwachten kosten. Hiervan zijn enkel de provisie en waarborg te betalen tijdens de eerste week van september. Van de overige kosten (uitstappen en dergelijke) worden de ouders telkens tijdig op de hoogte gebracht.
Totale kostenraming per studierichting en per leerjaar (klas,graad), voor het schooljaar 2017-2018.