Inschrijvingen

Inschrijvingsperiodes

Campus Harmonie, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen
• Inschrijven voor
- 1ste graad in ExploArt
- 2de en 3de graad Beeldende Kunsten, Woordkunst, Muziek
• op 2 juli 2018 van 12u30 tot 15u00
• van 3 tot 5 juli 2018 van 9u30 tot 15u00
• op weekdagen van 20 tot 31 augustus 2018 van 9u30 tot 15u00

Campus Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
• Inschrijven voor -1ste graad in Ieperman
-2de en 3de graad Dans
-7de jaar Musical
• van 2 tot 5 juli 2018 van 9u00 tot 12u00
• op weekdagen van 20 tot 31 augustus 2018 van 9u00 tot 12u00

Wat breng ik mee?

Identiteitskaart van de leerling

Het proces verbaal van de oriënterings- of toelatingsproef, indien je een proef moest afleggen.

Begin je in het 1ste jaar, neem je jouw Getuigschrift van Basisonderwijs mee.
Begin je in het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de jaar, neem je jouw originele rapport met eindbeslissing van de vorige secundaire school mee. Bij een B of C-attest breng je ook jouw rapport mee van het laatste jaar dat je een A-attest had.
Begin je in het 7de jaar, neem je jouw Diploma Secundair Onderwijs mee.

Oriënteringsproeven

Op woensdag 29 augustus gaan de oriënterings- en toelatings proeven door vanaf 9u.
Alle informatie en nodige documenten vindt u op de nieuwspagina van deze website.

Infodag

Alle informatie vindt u op de nieuwspagina van deze website.

Kostenraming studies

Ziehier een overzicht van de te verwachten kosten. Hiervan zijn enkel de provisie en waarborg te betalen tijdens de eerste week van september. Van de overige kosten (uitstappen en dergelijke) worden de ouders telkens tijdig op de hoogte gebracht.
Totale kostenraming per studierichting en per leerjaar (klas,graad), voor het schooljaar 2017-2018.