ONTDEKKEND LEREN
IN EN MET DE KUNSTEN

 

'Exploreer! Explodeer! Explo Art!' Mona, 2e jaar

-

'Hier kan je jezelf zijn!' Sofia, 2e jaar

-

'Explo Art, volg je dromen.' Layal, 2e jaar


Ontdekkend leren in alle vakken met actieve werkvormen, groepswerk en begeleid zelfstandig leren.

Vakkenintegratie en projectwerking maakt het onderwijs levensecht en biedt plaats aan de inbreng van de leerlingen.

Aandacht voor leren leren, procesmatig leren, begrijpen, toepassen en reflecteren. Dat is nog altijd de beste voorbereiding voor een succesvolle schoolloopbaan.

De artistieke interesse van de leerling wordt in alle vakken gebruikt als aanleiding voor leerstofverwerving.

In de 6 lesuren project kunstvakken experimenteert de eerstejaars leerling met verschillende kunstdisciplines. Hij ontdekt zijn aanleg en zijn passie.

In het tweede jaar verdiept de leerling zich in muziek, woord of beeld. Wij volgen de leerplannen van het GO ! maar werken al in de geest van de modernisering van het secundair onderwijs: vakdoorbrekend, gericht op de sleutelcompetenties.

Evaluatie

De 1e-jaars hebben geen examens, maar worden permanent geëvalueerd.
In het 2e jaar krijgen de leerlingen wel 5 á 6 examens als voorbereiding op de volgende graad.'

Geïntegreerde Werkperiode

Jaarlijks hebben we een meerdaagse Geïntegreerde Werkperiode (GWP).

Het Úne jaar trekken we naar onze hoofdstad, logeren we in een jeugdherberg, bezoeken tentoonstellingen, pikken een optreden mee, bezoeken de rommelmarkt op het Vossenplein, ligt de nadruk op cultuur.

Het andere jaar trekken we de natuur in, logeren we in het Avonturenhuis. Op de heen- en terugweg bezoeken we tentoonstellingen. Ter plaatse genieten we van de prachtige omgeving en de rust. We gaan geocachen, tekenen, organiseren een avondspel, verzamelen rond het kampvuur, komen vol energie terug.


 

Het gebouw van de muziekacademie van het GO ! ademt kunst uit. Leerlingen kunnen zich hier nog verdiepen in het DKO.

Een klein professioneel team begeleidt en coacht het leerproces, zorgt voor continu´teit binnen de twee leerjaren en kruisbestuiving tussen de leervakken. Zij bieden boeiende leeruitdagingen in een veilige schoolomgeving.

Meesters in de Kunsten van de! Kunsthumaniora geven de artistieke vakken en zorgen voor een perfecte voorbereiding op de tweede graad KSO. Wie slaagt in het tweede jaar kan dan ook zonder toelatingsproef doorstromen naar de! Kunsthumaniora.